NOPA er en interesseorganisasjon for komponister og forfattere av tekster til musikk

Kalender

Se hele kalenderen

Reisestøtte fra Music Norway
1. juni

Søknadsfrister

Målet med ordningen er å legge forholdene til rette for internasjonalisering av norsk m…


Les mer

Generalforsamling og sommerfest
2. juni

Arrangementer

NOPAs generalforsamling finner sted på Stratos, Youngstorget 2a i Oslo, tirsdag 2. juni…


Les mer

Norsk kulturfond
2. juni


Norsk kulturfond skal styrke samtidens kunst- og kulturuttrykk, bevare, dokumentere og for…


Les mer

Siste nytt

Alle artikler
Tilbake til toppen