NOPA er en interesseorganisasjon for komponister og forfattere av tekster til musikk

Kalender

Se hele kalenderen

Music Norway: Reisetilskudd
1. mars

Søknadsfrister

Målet med tilskuddet er å legge forholdene til rette for internasjonalisering av norsk …


Les mer

Støtte for arrangering av musikkverk
1. mars

Søknadsfrister

NOPAs støtteordning for arrangering av musikkverk retter seg mot kor, korps, ensembler,…


Les mer

Det Norske Komponistfond
2. mars

Søknadsfrister

Det norske komponistfond skal stimulere til fremme av skapende tonekunst, uavhengig av …


Les mer

Siste nytt

Alle artikler
Tilbake til toppen