Svar på medlemsundersøkelsen! - NOPA
  • EN
  • Kalender 26

Svar på medlemsundersøkelsen!

Sjekk innboksen din! Vi inviterer alle NOPA-medlemmer til å svare på vår medlemsundersøkelse for 2024, med tema inntektsforhold og verdispørsmål.
NOPAhøstfest_12BlåtoneprisenIntro_22-08-16__BR59665_V1_R2_FotoHelgeBrekke
NOPAs medlemmer samlet seg til høstfest på Vulkan Arena 14. november. Foto: Helge Brekke.

Hva skal NOPA ta stilling til i samfunnsdebatten? I en organisasjon med over 1600 medlemmer og 500 tilknyttede, er det naturlig at det er ulike meninger om hvordan NOPA best kan representere sine medlemmer. Vi har utarbeidet en spørreundersøkelse der vi ønsker å få innsikt i synspunktene til våre medlemmer – skal vi ta stilling til verdispørsmål på vegne av våre medlemmer, og hvilke ressurser skal vi bruke på dette?

Som medlemsorganisasjon skal NOPA representere interessene til komponister og tekstforfattere gjennom hele livsløpet, alle fra unge talenter til erfarne bransjeveteraner. Vi står i front politisk og taler opphavernes sak, og vi skaper sosiale og kompetansehevende møteplasser og arrangementer.

I vårt politiske arbeid fremmer vi våre medlemmers interesser. Et viktig fokusområde er kunstnerøkonomi og arbeidsvilkår for frilansere og selvstendig næringsdrivende. I denne spørreundersøkelsen ønsker vi å kartlegge inntektsforholdene til våre medlemmer, for å bedre kunne representere dere i vårt lobbyarbeid. Dette er viktig for utviklingen av NOPAs politiske program 2025-2029, og i møtene vi har med programkomitéene til politiske partier i forkant av stortingsvalget 2025.

Spørreundersøkelsen er forbeholdt NOPA sine medlemmer, og har blitt sendt ut via e-post den 17. april. Har du ikke mottatt e-posten eller har andre spørsmål om undersøkelsen? Send en e-post til aashild.nopa.no.

I episode 14 av NOPA-podden snakker vi om medlemsundersøkelsen og tematikken for i år. Foto: Frank Michaelsen

NOPA-podden #14: Inntektsforhold og verdispørsmål

Hva har vi lagt vekt på i utformingen av årets medlemsundersøkelse, som er noe kortere enn i 2023? Hør mer om dette i episode 14 av NOPA-podden, som orienterer om undersøkelsen i løpet av 17 raske minutter.

Styreleder Ole Henrik Antonsen og 2. nestleder Torgny Amdam snakker om fjorårets medlemsundersøkelse kontra årets, og hvorfor vi fokuserer på akkurat inntektsforhold og verdispørsmål i denne runden.