• EN
 • Kalender 02
Styreleder Ingrid Kindem i næringskomiteen på Stortinget. Foto: Marthe Vee

Vi mener at flere grep må tas for å sikre en bærekraftig musikkbransje. Verdien av musikk i samfunnet må økes.

Måten vi gjennomfører dette arbeidet på er mangfoldig og bredt. Vi leverer høringssvar, har møter med representanter fra stortingskomiteene, skriver kronikker, lager kampanjer og samarbeider med andre organisasjoner.

Jo flere vi er, jo sterkere er vår stemme. Som medlem i NOPA bidrar du til at vi står sterkere i kampene vi kjemper. Her finner du en oversikt over de viktigste sakene vi kjemper for akkurat nå – og hvordan vi arbeider.

 • Bruken av norsk musikk i verden øker, mens her i Norge synker norskandelen. De internasjonale strømmetjenestene utfordrer norsk musikk, og vi mener at det må tas grep for å ta vare på den norske kulturarven og språkmangfoldet.

  I året som gikk, har NOPA kjempet hardt for at norskandelen skal økes. Vi har sendt inn politiske innspill, arrangert en Spill norsk-festival og satt i gang kampanjen #hørnorsk. I tillegg har vi fått gjennom forslaget vårt for et radiofond, som skal fremme bruk av norsk musikk på radio.

  Les mer

   

 • På tross av at vi i Norge har prinsippet om like rettigheter, faller kunstnere gjennom sikkerhetsnettet. Derfor kjemper vi for at komponister og tekstforfattere skal ha bedre tilgang på sykepenger og en pensjon man kan leve av.

  Gjennom Kunstnernettverket deltar vi i et utvalg for trygd og pensjon. Etter møter med kulturminister Trine Skei Grande, fikk vi endelig gjennomslag for å øke sykepengedekningen. I første omgang øker den til 80 % fra 75 % for selvstendig næringsdrivende.

  Les mer

 • Vi ser at strømming fører til en maktkonsentrasjon som hverken kommer opphaverne eller publikum til gode. Her finnes det muligheter for å rette på den negative utviklingen. I samarbeid med nordiske organisasjoner jobber vi mot å finne rettferdige og bærekraftige modeller som tilgodeser norske opphavere.

  Les mer

 • NOPA har i året som har gått, fokusert på å lukke verdigapet («value gap»). Google og Facebook har til nå kunnet tjene gigantiske summer på musikk uten at dette deles med rettighetshaverne – også kalt «verdigapet». Dette har vært mulig på grunn av et smutthull i EU-lovverket.

  I mars 2019 ble dette smutthullet tettet, da EUs opphavsrettsdirektiv endelig ble vedtatt. NOPA følger implementeringen av direktivet tett, for å sørge for at musikk på YouTube og Facebook endelig må betales for.

  Les mer

 • Det er på tide å anerkjenne sanglyrikken. NOPA har i flere år argumentert for at sangtekstforfattere må få sin egen kategori i Statens kunstnerstipend. NOPA ønsker stipender både for de som skriver på norsk og for de som skriver på andre språk. Vi må bevare språket, identiteten og vår lokale historie som ligger i sangtekstene.

  Les mer

 • Musikk skal skapes i trygge omgivelser, og det skal være gjensidig respekt i arbeidsforholdet. NOPA har vært aktiv i prosjektet Balansekunst fra start, hvor vi jobber for å øke kjønnsbalansen og mangfoldet i musikkbransjen. Her har vi vært med på å lage Spriket i språket og Argumentasjonsguiden – ressurser man kan bruke i diskusjon om likestilling.

  I tillegg har vi initiert og støttet Balansekunsts rådgivningstelefon for deg som har opplevd eller har spørsmål om trakassering og maktmisbruk.

  Kontakt rådgivningstelefonen her