Kontakt - NOPA
  • EN
  • Kalender 29

Kontakt oss

Telefon
22 47 30 00

E-post
post@nopa.no

Adresse
Kongens gate 24
0153 Oslo
Norge
Åpne i Google Maps

Administrasjon

Tine

Tine Tangestuen
Administrativ leder

(+47) 901 36 864
tine@nopa.no

Administrativ leder har ansvar for å lede NOPAs administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med styreleder og er saksbehandler for NOPAs styre. Hun er ansvarlig for daglig drift, personalledelse og økonomistyring og har det overordnede ansvaret for NOPAs aktiviteter og tillitsvalgte.
Trine

Trine Mjølhus Jacobsen
Medlemsansvarlig

(+47) 412 65 609
trine@nopa.no

Organisasjonskonsulenten koordinerer NOPAs tilskuddsordninger, forvalter foreningens arbeidsboliger og har den daglige kontakten med medlemmer. Hun planlegger og koordinerer mange av NOPAs arrangement, medlemsmøter og seminarer.
Kjetil nett

Kjetil Johansen
Regnskapssjef

(+47) 22 47 30 04
kjetil@nopa.no

Regnskapssjefen tar seg av budsjetter, regnskap, den daglige økonomiske driften og har kontakt med medlemmene om alle inn- og utbetalinger fra NOPA.
Foto: Anne Valeur

Chi Ton
Prosjektansvarlig

(+47) 936 81 199
chi@nopa.no

Som prosjektansvarlig har Chi planleggings- og koordineringsansvar for arrangement, samarbeid og kampanjer i NOPA.
Frank

Frank Michaelsen
Kommunikasjonsansvarlig

(+47) 415 40 069
frank@nopa.no

Som kommunikasjonsansvarlig har Frank ansvaret for informasjonsflyten i NOPA. Han formidler informasjon om NOPAs virke og ordninger både via sosiale medier, nyhetsbrev og på nettsiden.
Emma

Emma Aumo
Økonomimedarbeider

(+47) 905 16 176
emma@nopa.no

Emma bistår i NOPAs regnskaps- og økonomiarbeid, og har en 30 % stilling i foreningen.