• Skriv også her hvor mange verk som er registrert i TONO med deg som opphaver.
  Medlemskontingenten er for tiden kr. 1.800 og trekkes årlig fra TONO-avregningen til hvert enkelt medlem.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

HVORFOR BLI MEDLEM?

NOPA er en forening for profesjonelle komponister og tekstforfattere. Gjennom vårt musikkpolitiske arbeid skal vi forbedre arbeidsvilkårene til alle opphavere. Vi har nå over 1100 medlemmer, og jo flere vi er, jo sterkere blir vi. Som medlem nyter du også godt av flere medlemsfordeler:

  • Arbeids- og reisestipend
  • Et profesjonelt nettverk – spredt over hele landet
  • Seminarer og kurs
  • Juridisk rådgivning
  • Søknadsveiledning
  • Mentorordning
  • Arbeidsboliger
  • Innflytelse i beslutningsprosessene innenfor vårt felt

OPPTAK AV MEDLEMMER

Yrkesaktive komponister og forfattere av tekst til musikk kan søke medlemskap i NOPA. Vilkåret for opptak er at søkeren:

 1. Har sendt inn skriftlig søknad med de opplysninger som er nødvendig for å avgjøre søknaden,
 2. har forvaltningskontrakt med TONO,
 3. i løpet de siste tre år har hatt en samlet TONO-inntekt eller tilsvarende inntekt på kr. 70.227 for komponister eller kr 35.113 for rene tekstforfattere.

Som opphavsrelaterte inntekter ved søknad om medlemskap regnes: Komponistenes vederlagsfond (arbeidsstipend), Tekstforfatterfondet, honorar for komponering til film og teater, honorar for arrangering av verk, forskudd fra forlag/plateselskap og bestillingsverkhonorar.

Følgende inntekter regnes ikke som opphavsrelaterte: Stipend fra TONO, utstyrsstipend (for eksempel fra Komponistenes vederlagsfond), utøverhonorar (fra Den kulturelle skolesekken og lignende), inntekter fra konserter/billettsalg, honorar for konserter, og Statens Kunstnerstipend for musikere, sangere og dirigenter.

Dersom du ennå ikke oppfyller kravene til medlemskap i foreningen har du likevel muligheten for å ta del i felleskapet ved å søke om tilknyttet medlemskap i NOPA. Dette fordrer at du er aktiv som tekstforfatter eller komponist, og at du er medlem av TONO.

Søk om tilknyttet medlemskap

This page in english

Tilbake til toppen