Bli medlem - NOPA
  • EN
  • Kalender 14

HVORFOR BLI MEDLEM?

Gjennom vårt musikkpolitiske arbeid skal vi forbedre arbeidsvilkårene til alle opphavere. Som medlem nyter du også godt av flere medlemsfordeler:

  • Arbeids- og reisestipend
  • Et profesjonelt nettverk – spredt over hele landet
  • Seminarer og kurs
  • Juridisk rådgivning
  • Søknadsveiledning
  • Mentorordning
  • Arbeidsboliger
  • Innflytelse i beslutningsprosessene innenfor vårt felt

SØK OM MEDLEMSKAP