Administrasjon - NOPA
  • EN
  • Kalender 23
NOPAs administrasjon våren 2024. Fra venstre: Tine Tangestuen, Ane Hagness Kiran, Tuva Svelland, Kjetil Johansen, Åshild Rullestad Eriksen og Magnus Falkenberg. Ikke på bildet: Jenny Myrland Johansen og Åsmund Prytz. Foto: Anne Valeur
AVE_8446_web

Tine Tangestuen
Administrativ leder

tine@nopa.no
tlf: (+47) 901 36 864

Tine har ansvar for å lede NOPAs administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med styreleder og er saksbehandler for NOPAs styre. Hun er ansvarlig for daglig drift, personalledelse og økonomistyring og har det overordnede ansvaret for NOPAs aktiviteter og tillitsvalgte.

Tine har utdanning i kulturadministrasjon, økonomi og norsk fra Høgskolen i Telemark, og har tidligere vært prosjektleder i KS Agenda med produsentansvar for konferanser og internasjonale prosjekter, daglig leder i Norsk komponistforening, leder for UngInfo, kulturkonsulent i Porsgrunn kommune og sekretær i Kulturdepartementet.

AVE_8310_web

Ane Hagness Kiran
Medlemsansvarlig

ane@nopa.no
tlf: (+47) 986 85 043

Ane koordinerer NOPAs tilskuddsordninger og medlemstilbud, og har den daglige kontakten med medlemmer. Hun koordinerer også medlemsmøter, og veileder opphavere innenfor kontrakter og oppdrag.

Ane har lang fartstid i musikkbransjen og har jobbet i plateselskap, management, ideell og offentlig sektor og har også en fortid som artist og vokalist.

00 Tuva AVE_0765_web

Tuva Amalie Svelland
Prosjektkoordinator

tuva@nopa.no
tlf: (+47) 984 51 315

Tuva har ansvar for å planlegge, koordinere og gjennomføre flere av NOPA’s prosjekter og arrangementer, inkludert faglige og sosiale møteplasser for medlemmer.

Tuva har en utdannelse i Prosjektledelse for Musikk og Scene fra Universitetet i Agder.
Tidligere har hun jobbet med kulturarrangementer i hotellbransjen og på MUNCH.

AVE_8261_web

Åshild Rullestad Eriksen
Kommunikasjonsansvarlig (vikar til 1.8 2024)

aashild@nopa.no
tlf: (+47) 934 18 073

Som kommunikasjonsansvarlig har Åshild ansvaret for informasjonsflyten i NOPA, både utad og innad. Hun formidler informasjon om NOPAs virke og ordninger til NOPAs medlemmer og samarbeidspartnere, både via sosiale medier, nyhetsbrev og på nettsiden.

Åshild har bakgrunn som kommunikasjonsrådgiver i Norsk kulturforum og Masahat, hvor hun har vært kommunikasjonsansvarlig for festivalene Kulturytring og Masahatfestivalen. Hun har en mastergrad i Midtøstenstudier og har senere studert Klart språk ved Universitetet i Oslo.

Frank

Frank Michaelsen (i permisjon 1.1-1.8 2024)
Kommunikasjonsansvarlig

frank@nopa.no
tlf: (+47) 415 400 69

Som kommunikasjonsansvarlig har Frank ansvaret for informasjonsflyten i NOPA, både utad og innad. Han formidler informasjon om NOPAs virke og ordninger til NOPAs medlemmer og samarbeidspartnere, både via sosiale medier, nyhetsbrev og på nettsiden.

Frank har bakgrunn som kommunikasjonsrådgiver i Kulturetaten, Deichman og i Bystyrets sekretariat. Han er også gitarist i det spellemannsvinnende bandet The Switch.

Kjetil Johansen

Kjetil Johansen
Regnskapssjef

kjetil@nopa.no
tlf: (+47) 480 66 470

Kjetil har 65% stilling i NOPA. Han har ansvar for regnskapet, budsjettoppsett, lønn og honorar for både NOPA og Stiftelsen Cantus. Han har fortløpende kontakt med våre revisorer.

Forsikringer og andre administrative oppgaver ligger også til stillingen. Han arbeider tett med administrativ leder spesielt innenfor budsjetteringen og økonomistyring, og holder styret oppdatert på foreningens økonomi. Stillingen rapporterer også til styret.

Kjetil var ansatt i TONOs økonomiavdelingen i 13 år før hans stilling ble overført til NOPA. Han ble formelt ansatt i NOPA i 2001, men hadde allerede da jobbet med regnskapene til NKF og NOPA siden 1992 gjennom sin stilling i TONO.

AVE_8426_web

Magnus Falkenberg
Regnskapsmedarbeider (deltid)

magnus@nopa.no
tlf: (+47) 95006523

Magnus har jobbet med regnskapsføring i en deltidsstilling i et annet firma de siste årene. I tillegg til dette er han selv medlem av NOPA som komponist, og arbeider som utøver, komponist og produsent.

Magnus har et engasjement i 40% stilling i foreningen og bistår blant annet med det løpende regnskapsarbeidet og rapporteringer.

00 Jennny

Jenny Myrland Johansen
Prosjektmedarbeider (deltid)

jenny@nopa.no
tlf: (+47) 481 24 196

Jenny bidrar i planlegging og organisering av arrangementer i regi av NOPA, og har et engasjement i 20 % stilling i foreningen. Hun har særlig ansvar for planleggingen av det årlige NOPA-seminaret og andre administrative oppgaver.

Jenny har en bachelorgrad i Music Business Management fra Høgskolen i Innlandet, og studerer for øyeblikket rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Tidligere har hun jobbet i Musikforleggerne, Radio Midt-Østerdal og som artistvert på by:Larm.

00 Åsmund AVE_1227_web

Åsmund Prytz
Politisk rådgiver / EØS-prosjekter

prytzas@gmail.com
tlf: (+47) 971 84 013

Åsmund Prytz er NOPA-medlem som er innleid for å bistå NOPA med politisk rådgivning og planlegging og gjennomføring av EØS-prosjekter.