Administrasjon - NOPA
  • EN
  • Kalender 05
00 Tine ny _AVE0430_web

Tine Tangestuen
Administrativ leder

tine@nopa.no
tlf: (+47) 901 36 864

Tine har ansvar for å lede NOPAs administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med styreleder og er saksbehandler for NOPAs styre. Hun er ansvarlig for daglig drift, personalledelse og økonomistyring og har det overordnede ansvaret for NOPAs aktiviteter og tillitsvalgte.

Tine har utdanning i kulturadministrasjon, økonomi og norsk fra Høgskolen i Telemark, og har tidligere vært prosjektleder i KS Agenda med produsentansvar for konferanser og internasjonale prosjekter, daglig leder i Norsk komponistforening, leder for UngInfo, kulturkonsulent i Porsgrunn kommune og sekretær i Kulturdepartementet.

Kjetil Johansen

Kjetil Johansen
Regnskapssjef

kjetil@nopa.no
tlf: (+47) 480 66 470

Kjetil har ansvar for regnskapet, budsjettoppsett, lønn og honorar for både NOPA og Stiftelsen Cantus. Han har fortløpende kontakt med våre revisorer.
Forsikringer og andre administrative oppgaver ligger også til stillingen. Han arbeider tett med administrativ leder spesielt innenfor budsjetteringen og økonomistyring, og holder styret oppdatert på foreningens økonomi. Stillingen rapporterer også til styret.

Kjetil var ansatt i TONOs økonomiavdelingen i 13 år før hans stilling ble overført til NOPA. Han ble formelt ansatt i NOPA i 2001, men hadde allerede da jobbet med regnskapene til NKF og NOPA siden 1992 gjennom sin stilling i TONO.

Trine

Trine Mjølhus Jacobsen
Medlemsansvarlig

trine@nopa.no
tlf: (+47) 412 65 609

Trine koordinerer NOPAs tilskuddsordninger og medlemstilbud, og har den daglige kontakten med medlemmer. Hun koordinerer også medlemsmøter, og veileder opphavere innenfor kontrakter og oppdrag.

Trine er utdannet samfunnsgeograf fra Universitetet i Bergen. Tidligere har hun jobbet blant annet i Miljødirektoratet, som ungdomsskolelærer, og med lys, rekvisitter og scenerigg på diverse teatre og kulturscener. Har i mange år også jobbet frivillig for ulike musikkfestivaler.

Frank

Frank Michaelsen
Kommunikasjonsansvarlig

frank@nopa.no
tlf: (+47) 415 400 69

Som kommunikasjonsansvarlig har Frank ansvaret for informasjonsflyten i NOPA, både utad og innad. Han formidler informasjon om NOPAs virke og ordninger til NOPAs medlemmer og samarbeidspartnere, både via sosiale medier, nyhetsbrev og på nettsiden.

Frank har bakgrunn som kommunikasjonsrådgiver i Kulturetaten, Deichman og i Bystyrets sekretariat. Han er også gitarist i det spellemannsvinnende bandet The Switch.

00 Tuva AVE_0765_web

Tuva Amalie Svelland
Prosjektansvarlig

tuva@nopa.no
tlf: (+47) 984 51 315

Tuva har ansvar for å planlegge, koordinere og gjennomføre flere av NOPA’s prosjekter og arrangementer, inkludert faglige og sosiale møteplasser for medlemmer.

Tuva har en utdannelse i Prosjektledelse for Musikk og Scene fra Universitetet i Agder.
Tidligere har hun jobbet med kulturarrangementer i hotellbransjen og på MUNCH.

00 Jennny

Jenny Myrland Johansen
Prosjektmedarbeider (deltid)

jenny@nopa.no
tlf: (+47) 481 24 196

Jenny bidrar i planlegging og organisering av arrangementer i regi av NOPA, og har en 15 % stilling i foreningen. Hun har særlig ansvar for planleggingen av det årlige NOPA-seminaret.

Jenny har en bachelorgrad i Music Business Management fra Høgskolen i Innlandet, og studerer for øyeblikket rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Tidligere har hun jobbet i Musikforleggerne, Radio Midt-Østerdal og som artistvert på by:Larm.

00 Åsmund AVE_1227_web

Åsmund Prytz
Politisk rådgiver / EØS-prosjekter

prytzas@gmail.com
tlf:(+47) 971 84 013

NOPA samarbeider med Åsmund Prytz om politisk rådgivning og gjennomføring av EØS-prosjekter.