Prosjekttilskudd - NOPA
 • EN
 • Kalender 04
 • (Maks 2 setninger)
 • (søknaden bør inneholde tid/sted for gjennomføring, kort om prosjektet, hensikt, om de som deltar, målgruppe)
 • Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 40 MB.
  • Angi et tall som er større enn eller lik 0.
  • Dra og slipp filer her, eller
   Max. file size: 40 MB, Max. files: 3.
    Kun 2 vedlegg (PDF). Maks total filstørrelse er 128mb. Om filen(e) er større enn dette må du ta kontakt med oss (jenny@nopa.no) for overlevering via Dropbox.
   • Opplysninger om hvem som har søkt og blitt tildelt støtte vil bli offentliggjort.
   • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

   Retningslinjer for tildeling

   Søknader behandles av NOPAs fagutvalg og godkjennes i styret.

    

   • Prosjektet skal fremme populærmusikk og ha allmenn interesse.
   • Prosjektet må komme flere opphavere til gode.
   • Det stilles krav til at søker er profesjonell opphaver, arrangør eller aktør i kulturfeltet.
   • Det må søkes om et konkret beløp. Tidligere bevilgninger har ligget mellom 4000 – 40 000 kroner per søknad.
   • Det gis tilskudd til arrangering av repertoar av nålevende komponister (øremerket honorar til arrangør).
   • Budsjett med inntekter og utgifter må vedlegges søknaden.
   • Manus og intensjonsavtaler må foreligge ved søknad til bokprosjekter.
   • NOPA anbefaler bruk av satser fra CREO, NOPA og NKF.
   • NOPAs logo må være synlig i all markedsføring og materiell knyttet til prosjektet.
   • Rapport og regnskap må leveres senest innen ett år etter tildeling. Rapport fra tidligere mottatt tilskudd må foreligge før ny søknad kan bli vurdert.
   • Prosjekter som har mottatt tilskudd utover 2 år vil ikke bli prioritert.
   • Prosjekter som er gjennomført før søknadsfristen vil normalt ikke bli behandlet.
   • Offentlige virksomheter vil ikke bli prioritert (utdanningsinstitusjoner, fylker, kommuner etc.).
   • Prosjekter der deltagerne er ikke-profesjonelle vil ikke bli prioritert.
   • Det gis normalt ikke tilskudd til driftskostnader, innspilling, innkjøp av utstyr eller konserter.
   • Prosjekter av personlig karakter prioriteres ikke.

   Alle søknader, rapporter og regnskap må leveres i NOPAs elektroniske skjema. Søknader som ikke er registrert gjennom det elektroniske skjemaet vil ikke bli behandlet.

   For tilskudd til prosjekter som gjelder komponering, tekst og produksjon av egen musikk samt reisetilskudd, henvises NOPA-medlemmer til ordningen “Såkornmidler”.

   TIDLIGERE TILSKUDDSMOTTAKERE

   Søknadsfrister

   • 15. mars
   • 15. oktober

    

   Dersom du har spørsmål tilknyttet prosjekttilskuddsordningen kan du ta kontakt med Tuva Svelland tuva@nopa.no.