Prosjekttilskudd - NOPA
 • EN
 • Kalender 23
 • (Maks 2 setninger)
 • (søknaden bør inneholde tid/sted for gjennomføring, kort om prosjektet, hensikt, om de som deltar, målgruppe)
 • Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 40 MB.
  • Angi et tall som er større enn eller lik 0.
  • Dra og slipp filer her, eller
   Max. file size: 40 MB, Max. files: 3.
    Kun 2 vedlegg (PDF). Maks total filstørrelse er 128mb. Om filen(e) er større enn dette må du ta kontakt med oss (tuva@nopa.no) for overlevering via Dropbox.
   • Opplysninger om hvem som har søkt og blitt tildelt støtte vil bli offentliggjort.
   • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

   Retningslinjer for tildeling

   Det gis tilskudd til:

   • Prosjekter som låtskrivercamper, workshops, kurs og liknende.
   • Å lage nye arrangementer av repertoar av nålevende komponister (øremerket honorar til arrangør).

   Det gis normalt ikke tilskudd til:

   • Personlige prosjekter som kun involverer én opphaver.
   • Driftskostnader, innspilling, innkjøp av utstyr eller konserter.
   • Offentlige virksomheter (utdanningsinstitusjoner, fylker, kommuner etc.).

   Søknader behandles av NOPAs fagutvalg og godkjennes i styret.

   Budsjett med inntekter og utgifter må vedlegges søknaden.

   NOPA anbefaler bruk av satser fra NOPA, NKF og Creo.

   Det skal informeres i søknaden om hvordan NOPA profileres gjennom prosjektet. Markedsføringsmateriell skal inneholde NOPAs logo.

   Rapport og regnskap må leveres senest innen ett år etter tildeling. Rapport fra tidligere mottatt tilskudd må foreligge før ny søknad kan bli vurdert.

   Alle søknader, rapporter og regnskap må leveres i NOPAs elektroniske skjema. Søknader som ikke er registrert gjennom det elektroniske skjemaet vil ikke bli behandlet.

   For tilskudd til prosjekter som gjelder komponering, tekst og produksjon av egen musikk samt reisetilskudd, henvises NOPA-medlemmer til ordningen “Såkornmidler”.

   TIDLIGERE TILSKUDDSMOTTAKERE

   Kommende søknadsfrister:
   15. mai 2024
   16. september 2024
   14. februar 2025
   15. september 2025

    

   Dersom du har spørsmål tilknyttet prosjekttilskuddsordningen kan du ta kontakt med Tuva Svelland på Tuva@nopa.no eller på telefon 98451315.

   Henvendelser om samarbeidsprosjekter med NOPA kan også sendes til tuva@nopa.no.