Tillitsvalgte - NOPA
  • EN
  • Kalender 04
NOPAs styre og administrasjon på styreseminar august 2020. Foto: Chi Ton.

Noe av det som gir NOPA sitt særpreg, er at foreningen i over 80 år har blitt drevet av medlemmene.

NOPA er helt avhengige av at våre medlemmer ønsker å bruke sin erfaring og kompetanse for å drive organisasjonen fremover og forbedre vårt arbeid for populærmusikken i Norge. Gjennom hele året oppnevnes mange medlemmer til verv gjennom NOPA, blant annet til NOPAs styre, ulike juryer, fond og komiteer. Som tillitsvalgt i NOPA vil du få muligheten til å påvirke arbeidet i et spesifikt utvalg, eller du kan påvirke NOPA til å bli en forening etter ditt hjerte.

Vi har til en hver tid rundt 80 tillitsvalgte fordelt på 130 ulike verv, og det varierer hvorvidt disse velges av generalforsamlingen eller direkte av NOPAs styre.