Film og TV - NOPA
 • EN
 • Kalender 26

NB: INNHOLDET PÅ DENNE SIDEN ER UNDER UTARBEIDING!

Det første vi skiller på innen musikk til film og TV er om du har blitt bedt om å skrive ny musikk, eller om produksjonen ønsker å bruke allerede eksisterende musikk som du har opphavsrettighetene til.

Veiledning for bruk av eksisterende musikk finner du på en egen side her.

På denne siden har vi samlet veiledning og råd knyttet til å skrive ny musikk til AV-produksjoner.

 • Når du som komponist får tilbud om å komponere musikk til en AV-produksjon, er det flere forhold du bør sjekke og vurdere:

  • Komponisthonorar/ produksjonens musikkbudsjett
  • Produksjonens omfang og tidsfrister
  • Rettigheter og vederlag for bruk av musikken

  Vi har samlet all informasjon du bør ha om en produksjon før du inngå avtale med dem her.

  Sjekkliste for komponister for en AV-produksjon

 • De ulike inntektene opphavere vil motta for å skrive ny musikk til en AV-produksjon utbetales på ulike tidspunkt i produksjonen og fra ulike selskaper:

  Komponisthonorar: honorar for å skrive/produsere musikken – utbetales av produksjonsselskapet direkte til komponisten ved avtaleinngåelse og ved ferdig levert musikk.

  NCB-vederlag / synk-vederlag du fremforhandler selv: vederlag for at musikken din blir brukt i en AV-produksjon. NCB lisensierer bestillingsmusikk for alle formater og produksjoner, med unntak av reklame og TV-trailere. Produksjonsselskapet betaler vederlaget til NCB, som igjen utbetaler til komponisten.

  Se NCBs prislister her.

  TONO-vederlag: vederlag for at musikken har blitt spilt/ fremført for et pulikum. Blir ikke betalt av produksjonen, og er derfor ikke en utgift produsenten/ filmselskapet trenger å ha med i sine budsjetter.

 • Lag et budsjett!

  Det er mer og mer vanlig at produksjonsselskapet gir komponisten i oppdrag å levere ferdig innspilt musikk, og at utgifter til innspilling og produksjon av musikken betales av komponisten. Da er det viktig at komponist leverer et fullstendig musikkbudsjett til produsenten, der det kommer tydelig frem hva du skal motta i honorar for selve komponeringsjobben, og hvilke andre utgifter som må inkluderes i totalhonoraret komponisten mottar.

  NOPA har laget et eksempel for musikkbudsjett for film, TV og andre produksjoner som du kan bruke som utgangspunkt.

  Musikkbudsjett til film

 • Dersom du velger å takke ja til oppdraget, anbefaler vi på det sterkeste at det lages en kontrakt som begge parter underskriver FØR komposisjonsarbeidet starter.

  NOPA har laget et eksempel på en komponistkontrakt for en spillefilm som du kan bruke som utgangspunkt.

  Kontrakt for film, TV og AV produksjoner

  • NCB – hva er dette og hva utgjør det i penger?

  NCB (Nordisk Copyright Bureau) forvalter og avregner de mekaniske rettighetene til alle TONO-medlemmer, inkludert en lisensiering av at musikken din blir synkronisert til et levende bilde og brukt i en AV-produksjon. På NCBs nettsider finner du prisliste og kalkulator for å regne ut synkvederlaget som produksjonsselskapet må betale til NCB for sin produksjon.

  I større produksjoner, som f eks spillefilmer, vil NCB-vederlaget utgjøre en vesentlig andel av din inntekt som komponist. I Sverige er det ikke vanlig å betale NCB-vederlag for film- og TVproduksjoner, men i de andre nordiske landene er dette fremdeles presedens og noe komponister bør sikre seg at står nevnt i kontraktene de inngår.

  • Masterrettigheter og muligheter for å gi ut musikken selv etter premieren

  Dersom produksjonsselskapet ikke betaler for innspillingen av musikken du skriver, så er det naturlig at du som komponist har masterrettighetene til innspillingene som blir brukt i produksjonen. De færreste produksjonsselskaper ønsker å ha eller videreutnytte masterrettighetene, så lenge de har rettighetene til å bruke musikken i produksjonen de lager.

  Husk å avklare i kontrakten at du som komponist beholder rettighetene til å kunne utgi og bruke musikken du har laget.

  • Buy out

  Buy out er et begrep som brukes når produksjoner foreslår å kjøpe ut alle rettigheter til et eller flere åndsverk som skal brukes i produksjonen. Ved buy out blir vederlaget for kjøp av rettigheter bestemt allerede ved avtalens inngåelse, og kan som regel ikke reforhandles. Produsentene vil slik kunne utnytte åndsverkene i nye territorier eller på nye medieflater uten å måtte betale på nytt for en ny utnyttelsesmåte.  For produsenten gir dette forutsigbarhet, men for komponisten vil det i de aller fleste tilfeller medføre økonomisk tap av vederlag.

  Det er viktig å i tillegg merke seg at buy-out av rettigheter medfører at du ikke får fremføringsvederlag utbetalt fra TONO for de åndsverkene det gjelder, og du mister også retten til å motsi deg fremtidig bruk av verkene du har skrevet. NOPA anbefaler alle komponister å unngå buy out-avtaler.

  • Epidemic sound

  Epidemic Sound er et skybasert musikkbibliotek med spesialkomponert musikk til bruk i AV-produksjoner. I lisensen ligger ubegrenset bruk av Epidemics musikk for kundene, og komponistene som har solgt sin musikk til musikkbiblioteket blir ikke kreditert og mottar heller ikke fremføringsvederlag. Slik NOPA vurderer Epidemic Sound og hvordan de opererer i dag, respekterer de verken retten til kreditering eller retten til rimelig vederlag.

  Komponister blir ofte møtt med trusler om å heller benytte vederlagsfri musikk/ library music, for eksemple fra aktører som Epidemic Sound, dersom de krever høyere vederlag eller bedre betingelser enn det produksjonsselskapene ønsker å tilby dem.

  • Prising – hva kan jeg kreve i honorar for komponering og bruk av min musikk?

  Både komponisthonorar og synkvederlag er gjenstand for forhandling, og på AV-feltet finnes det foreløpig ingen avtalt minstesats om hva en komponist bør få betalt fra produksjonsselskapene. Et førende prinsipp et at komponisthonoraret for å skrive ny original musikk til en produksjon skal reflektere arbeidsmengden samt kostnadene forbundet med å skrive og spille inn musikken. Mange filmmusikkoppdrag er priset som en pakke, der komponisten får et totalbudsjett, og leverer en ferdig mixet musikkmaster. Da er det viktig at du som komponist synliggjør de faktiske utgiftene som er forbundet med produksjonen av musikken i tillegg til arbeidet med komponeringen (se 2023 Musikkbudsjett til film).

  • NRK, Netflix og andre aktører: hva kan man forvente i inntekt?

  Seriøse produksjonsselskaper skal betale anstendige honorarer til komponister uansett hvilken oppdragsgiver eller medieflate de representerer, men for komponisten vil det ha mye å si hvor filmen eller serien kommer til å bli avspilt og tilgjengeliggjort.

  En film eller serie som sendes i sanntid på en TV-kanal eller distribueres til kino, vil gi langt høyere TONO-avregning enn hvis den strømmes i NRK sin nettspiller, Netflix, HBO eller andre strømmetjenester. Hvor produksjonen skal distribueres er derfor en viktig faktor å være klar over før du takker ja til et komponistoppdrag.

  • Hvilke forhandlingskort har jeg i forhandlinger om kontrakt og honorar?

  Ulike faktorer i avtalen kan være greie å tenke over som gode forhandlingskort for deg som komponist:

  • Beholde masterrettighetene selv (hvis produksjonsselskapet ikke betaler ekstra for innspilling)
  • Begrensninger på territorier, medieflater og tid
  • Bruk av eksterne musikere, leie av studio og andre produksjonskostander betales av produsent dersom det totale komponisthonoraret er for lavt