Såkornmidler - NOPA
 • EN
 • Kalender 23
 • NOPA får mange søknader om tilskudd, og derfor er det lurt å bruke litt tid på søknaden. Gi en ordentlig beskrivelse av deg selv og hva du skal gjøre. Lydfiler eller sangtekster er obligatorisk!
 • f eks 1970
 • Åpent tekstfelt dersom du ønsker å spesifisere sjanger/ undersjanger
 • Ett til to avsnitt her er tilstrekkelig, vi ber om at du holder deg under 500 ord.
 • Ett til to avsnitt her er tilstrekkelig, vi ber om at du holder deg under 500 ord.
 • Please enter a number from 0 to 40000.
 • Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 40 MB, Max. files: 4.
   Husk lydvedlegg! Vi ønsker 1-2 musikkfiler for å lytte til din musikk, enten fra nylige utgivelser eller en demo fra prosjektet du søker om støtte til. Er du tekstforfatter kan tekster legges ved. Budsjett og prosjektbeskrivelse skal kun vedlegges dersom dette er relevant (f eks for bestillingsverk eller komponering til større scenekunstprosjekter). Maks 4 vedlegg totalt. Maks total filstørrelse er 128mb. Om filen(e) er større enn dette, ta kontakt med oss. Vi ønsker lydfiler i mp3 og teksfiler i pdf.
  • Hvem er opphaver i lydfilene/sangtekstene du har vedlagt? Er det demoer eller ferdig utgitt musikk?
  • Opplysninger om hvem som har søkt og blitt tildelt støtte vil bli offentliggjort.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

  Retningslinjer

  Såkornmidler er en tilskuddsordning for ordinære NOPA-medlemmer, og er dessverre ikke tigjengelig for NOPA-tilknyttede eller andre låtskrivere.

  Arbeidstilskudd gis i hovedsak til medlemmers opphavsvirksomhet som komponering, arrangering/bearbeiding (både av egen og andres musikk), skriving av tekst og tilrettelegging av noter og tekst for publisering. Dette inkluderer også komponering i studio og tilrettelegging før innspilling.

  Reisetilskudd gis til reiser der du skal skrive ny musikk, promotere deg selv eller delta som opphaver. Det gis ikke tilskudd til konsert-og turnévirksomhet.

  Kriterier:

  • Søker må være NOPA-medlem
  • Rapport fra tidligere mottatt tilskudd må foreligge før ny søknad kan bli vurdert
  • Søker du om arbeid knyttet til et bestillingsverk eller eksterne produksjoner, må det komme frem i søknaden hvorvidt du mottar honorar fra bestiller
  • Søker du om arrangering av noter for andres musikkverk, må en oversikt over finansiering fra bestiller vedlegges
  • Såkornmidler gis normalt ikke med tilbakevirkende kraft, men skriveprosessen kan selvsagt være påbegynt
  • Søknaden skal være personlig og ikke på vegne av noen
  • Det skal søkes om et konkret beløp
  • Det kan kun sendes én søknad per medlem i hver søknadsrunde
  • Det er ikke mulig å motta såkornmidler mer enn én gang hvert kalenderår
  • Fra og med høsten 2023 har NOPAs styre besluttet å øremerke 4 stipender årlig til senior-medlemmer over 67 år

  Øverste tak for enkeltutbetaling er kr. 40.000.

  Man kan ikke motta mer enn kr 60.000 i tilskudd fra NOPA over en treårsperiode.

  Det gis normalt ikke tilskudd til fysisk eksemplarfremstilling av musikk og tekst, eller profilering på nett. Det kan tas særlige hensyn vedrørende utgivelser av eldre materiale med spesiell kulturell/historisk verdi.

  Søknadsfrister for 2024:

  • 15. mars
  • 15. oktober

  Her kan du se hvem som tidligere har fått støtte.

   

  Dersom du har spørsmål til ordningen, kan du ta kontakt med Ane Kiran på ane@nopa.no eller på telefon 986 85 043.