Refusjon av reiseutgifter - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

På utvalgte NOPA-arrangementer tilbyr vi refusjon av reiseutgifter. Forutsetningene for å få dekket dine utgifter er:

  • kjøp billetter i god tid
  • velg billigst mulig reisevei og billetter (lavprisbilletter)
  • velg kollektivt og miljøvennlige alternativer der dette er hensiktsmessig
  • du må ha deltatt på det faglige innholdet av arrangementet for å motta refusjon

Vilkår for NOPA-seminaret: Alle medlemmer som bor mer enn 20 mil fra arrangementet vil få refundert sine reiseutgifter.

Vilkår for NOPAs høstfest: Alle medlemmer som bor mer enn 10 mil fra arrangementet og som deltar på fagseminaret samme dag, vil få refundert overnatting og reiseutgifter.

Hvordan få refundert dine utgifter?

Kvitteringer på dine utlegg må alltid legges ved refusjonen. Faktura kan sendes via EHF (orgnr. 971277920) eller som pdf til nopa@ebilag.com.

Alternativt kan du fylle ut vårt reiseskjema. Skjemaet må lagres som PDF etter utfylling og sendes til nopa@ebilag.com:

Reiseskjema i PDF.

Reiseskjema i Excel.