Teater og scenekunst - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

Innenfor teatermusikk skiller vi på om oppsetningen vil defineres som store eller små rettigheter. Store rettigheter er typisk en musikal, opera eller annen oppsetning der musikk fremføres på scenen og/eller bærer handlingen. I andre teaterforestillinger er musikken bakenforliggende og stemningsbyggende, og i disse tilfellene er det ofte snakk om små rettigheter.

Honorar

I begge tilfeller skal komponist ha betalt for komponeringen av musikken i form av et komponisthonorar, og fremføringsvederlag for bruken av musikken.

  • Ved «store rettigheter» inngår man en avtale om bestillingshonorar i tillegg til en royaltyavtale.
  • «Små rettigheter» forvaltes av TONO, og ved nyskrevet musikk er bestillingshonorar- og vederlagssatsen bestemt av TONO og NTOs avtalesatser.

NOPA har en avtale med Norsk Teater- og orkesterforening (NTO) om minstesatser for komponering av teatermusikk. Denne bør brukes når det forhandles om honorar for komponering til teater.

Minstesatser for teatermusikk kan du laste ned her.

Kontrakter

Vi har sammen med Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne utarbeidet kontraktmaler for både store og små rettigheter som du gjerne kan ta utgangspunkt og tilpasse ditt prosjekt. Til hver mal er det laget en veiledning som forklarer alle begrepene, og dersom du mottar et kontraktsforslag fra produksjonen så kan det være fint å bruke veiledningen til å sjekke at alle rettigheter og avklaringer er på plass.

Kontrakter for produksjoner innenfor “små rettigheter”:

Kontrakter for produksjoner innenfor “store rettigheter”:

Juridisk bistand

Alle NOPAs medlemmer kan benytte vår advokat Hans Marius Graasvold til å lese gjennom kontrakter før signering. Vi anbefaler å bruke denne muligheten! Les mer her.