Forside - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

NOPAs arbeid

Ole Henrik Antonsen er ny styreleder i TONO

NOPA gratulerer styreleder Ole Henrik Antonsen med å ha blitt valgt inn som styreleder i TONO, og fortsetter å arbeide for en ny rettferdig fordelingsmodell for opphavere.

NOPAs arbeid

11. juni kan du være med på et historisk vedtak i TONO

11. juni skal TONOs årsmøte gi tilslutning til ny fordelingsmodell. Et enstemmig TONO-styre står bak, men et utspill fra Norsk Komponistforening bekymrer styreleder Ole Henrik Antonsen. Han frykter historien skal gjenta seg.

NOPAs arbeid

Valgresultater fra NOPAs generalforsamling 2024

Her er oversikten over nye endringer i NOPAs verv, vedtatt på generalforsamlingen 22. mai.

NOPAs arbeid

Lansering av alternativ kunstnermelding

NOPA og en bred koalisjon av kunstnerorganisasjoner lanserte 18. januar «Alternativ kunstnermelding», som et svar på stortingsmeldingen «Kunstnarkår» (2023).