Norsk Komponistforening: Tilgjengeliggjøring av norsk repertoar - NOPA
 • EN
 • Kalender 26

Norsk Komponistforening: Tilgjengeliggjøring av norsk repertoar

Blant Norsk Komponistforenings viktigste oppgaver er arbeidet med å fremme bruken av norsk musikk, for et så stort publikum som mulig.
 • Torsdag 1. februar 2024
 • Søndag 1. september 2024
 • Lørdag 1. februar 2025

Frist 1. februar og 1. september.

Norsk Komponistforening ønsker med ordningen (som tidligere het Trykkestøtte)

  • å styrke apparatet rundt komponisten og verket for å øke bruken av norsk musikk
  • å støtte tiltak som fører til bred tilgjengelighet og formidling av verk av nålevende norske komponister
  • at den skal kunne gi økonomisk støtte til utgivelser som ikke fanges opp av ordningene tilbudt av NB noter, og som ikke kan finansieres utelukkende gjennom kommersiell forlagsvirksomhet
  • at det skal bli enklere å ta i bruk musikk som ikke fremstilles gjennom tradisjonelle notasjonsmåter
  • at det skal bli enklere å få fremført musikk også når komponisten ikke er til stede

Les mer og søk her