Tips til din søknad - NOPA
  • EN
  • Kalender 24

NOPA har rundt 80 tillitsvalgte som sitter i forskjellige utvalg, verv og juryer i kulturlivet. De forteller at mange potensielt gode prosjekter ikke har fått tildelt støtte fordi søknadene var mangelfulle.

Her finner du tips og råd om søknadsprosessen til de ulike fondene:

Fond for lyd og bilde
Det Norske Komponistfond
Statens stipend for populærkomponister
Komponistenes Vederlagsfond
NOPAs såkornmidler

Se denne videoen for å få generelle tips til hvordan en god søknad ser ut: