For opphavere

NOPA arbeider på vegne av alle komponister og tekstforfattere.

Vi tilbyr arbeidsopphold, tilskuddsordninger, kurs og arrangementer. På våre nettsider finner du veiledende satser, standardavtaler, innføring i opphavsrett og annen informasjon som er viktig for deg som lager tekst og musikk. Dersom du ennå ikke oppfyller kravene til medlemskap i foreningen kan du likevel ta del i felleskapet ved å registrere deg som NOPA tilknyttet.

Frode Alnæs. Foto: Mona Nordøy

Torgny Amdam. Foto: Belgaux / Saatvedt

Torgny Amdam. Foto: Belgaux / Saatvedt

Veslemøy Solberg. Foto: Torbjørn Tandberg

Jan Gunnar Hoff. Foto: Martin Losvik

Lars Bremnes. Foto: Martin Bremnes

Lars Bremnes. Foto: Martin Bremnes

Asbjørn Ribe. Foto: Gisle Bjørneby

Dan Sundhordvik. Foto: Linn Urnes

Dan Sundhordvik. Foto: Ebbyson

Tore Magnus Pettersson. Foto: Tone Baslev Haugerud

Henrik Skram. Foto: Jan Ahlsted

Henrik Skram. Foto: Jan Ahlsted

Erlend Ropstad. Foto: André Løyning

Erlend Ropstad. Foto: André Løyning

Benedicte Adrian. Foto: Jan Rune Trengereid

Eigil Berg. Foto: Helge Jørgensen

Terje Isungset. Foto: Emilio Holba

Eirik Myhr. Foto: Linn Carin Dirdal

Frøy Aagre. Foto: Haslien fotografene

Christian Jaksjø. Foto: Wolfgang Gillo

Anne Lande. Foto: Birk Albinus Lande

Ivar Christian Johansen. Foto: Hans Christian Moen

Ivar Christian Johansen. Foto: Hans Christian Moen

Finn Coren. Foto: Stein Oevre

John Magnar Bernes. Foto: Tommy Næss

Martin Romberg. Foto: Delphine Margau

Lars Martin Myhre. Foto: Morten Krogvold

Lars Martin Myhre. Foto: Morten Krogvold

Sinikka Langeland. Foto: Linda Schade

Sigmund Groven. Foto: Hans Otto Nesbø

Sigrun Loe Sparboe. Foto: Kjell Ruben Strøm

Sverre Eftestøl. Foto Sidsel Jørgensen

Marte Wulff. Foto: Julia Naglestad

Marte Wulff. Foto: Julia Naglestad

Torun Eriksen. Foto: Anders Nilsen

Beate Slettevoll Lech. Foto: Anders Nilsen

Hilde Louise Asbjørnsen. Foto: Kristin Stoylen

Bli medlem

Har du lyst til å bli medlem i NOPA, eller kjenner noen som kan tenke seg det? Yrkesaktive komponister, arrangører og forfattere av tekst til musikk kan søke.

Les mer om krav og søk medlemskap

Se medlemslistene

NOPA-tilknyttet

Dersom du ennå ikke oppfyller kravene til medlemskap i foreningen kan du likevel ta del i felleskapet ved å registrere deg som NOPA-tilknyttet.Du vil motta invitasjoner til ulike arrangementer og holder deg oppdatert på søknadsfrister og annen aktuell informasjon gjennom NOPAs nyhetsbrev.Registrer deg som NOPA-tilknyttet

ABC for stipendsøkere

NOPA har rundt 90 tillitsvalgte som sitter i forskjellige utvalg, verv og juryer i kulturlivet. De forteller at mange potensielt gode prosjekter ikke har fått tildelt støtte fordi søknadene var mangelfulle. Vi har derfor laget denne videoen for å veilede søkere, både våre medlemmer og andre.

Her finner du tips og råd om søknadsprosessen til de ulike fondene:

Fond for lyd og bilde
Det Norske Komponistfond
Statens stipend for populærkomponister
Komponistenes Vederlagsfond
NOPAs såkornmidler

Her finner du noen gode maler til budsjett.

Se videoen for å få generelle tips til hvordan en god søknad ser ut:

Stipend for musikkdramatikk

NOPA tildeler tre stipender på 60 000 til utvikling av tre musikkdramatiske pilotprosjekter av populærmusikalsk karakter. Med musikkdramatiske prosjekter menes musikal eller teatermusikalsk forestilling hvor musikken har en sentral og handlingsdrivende funksjon i det sceniske uttrykket.

Vi ønsker å stimulere til nyskrevet musikkdramatikk. Det musikkdramatiske prosjektet skal derfor i hovedsak være nytt, men kan ha vært utprøvd i forprosjekts-format, som konsertmateriale, workshop eller lignende. Prosjekter som har vært fremført i musikkdramatisk format vil ikke kvalifisere.

Styremedlem Karoline Krüger. Foto: Magnus Skrede
Styremedlem Karoline Krüger. Foto: Magnus Skrede

– Musikkteateret er en sjanger som er i sterk vekst, og mange komponister syns det er interessante rammer å arbeide innenfor. Samtidig er det er en krevende og tidskrevende arbeidsform. Derfor syns vi i NOPA at det er viktig å kunne bidra økonomisk i startfasen, sier Karoline Krüger, styremedlem i NOPA.

NOPA har for første gang hatt et eget stipend til musikkdramatikk, og har delt ut tre stipender.

SE HVEM SOM FIKK STØTTE.

Arbeidsboliger Gå til bookingsiden »


Kriterier for tildeling

Arbeidsboligene i Vence og London er for NOPAs medlemmer, mens alle populærkomponister som er medlem i TONO kan søke om opphold i arbeidsboligen i Berlin.

 

Når vi vurderer de forskjellige søknadene, legger vi vekt på antall tidligere besøk i arbeidsboligene, hvor lenge søker har vært medlem i NOPA (gjelder ikke Berlin) og formålet med reisen. Vurderingen gjøres alltid av minst to stykker i fellesskap. Dette gjør vi for å sikre en mest mulig rettferdig fordeling av de midlene NOPA har til rådighet.

 

Opphold i en av boligene belastes med en liten egenandel per gjest.

 

Neste bookingfrist 15. mai 2019

Priser og stipender

 • Edvardprisene

  TONO har delt ut Edvardprisen årlig siden 1998. Prisen deles ut til opphavere av TONO for musikkverk eller tekst til musikkverk av høy kunstnerisk kvalitet i kategoriene populærmusikk, tekst til musikk, åpen klasse, utfordrer og samtidsmusikk. Musikk eller tekst må være urfremført foregående år. NOPA har representanter i juryen.

  Prisvinnerene tildeles et unikt trofe av Bruno Oldani, et diplom samt et stipend på kr. 50 000.

  Les mer
 • TONOs formidlerpris

  TONOs Formidlerpris skiller seg fra Edvardprisen ved at den kan deles ut til andre enn opphavere i TONO – eksempelvis festivaler, plateselskap eller musikkforleggere etc. Det kåres én vinner av TONOs Formidlerpris, og vinneren tildeles et diplom samt et stipend på kr. 50 000,-

  Les mer
 • Alf Prøysens hederspriser

  Prisene er opprettet til ære for dikteren, forfatteren og sangeren Alf Prøysen, og er en videreføring av Alf Prøysens Minnefond. NOPA og Libris har siden 1996 stått for utdeling og finansiering av prisene. Prisen kan gis til én person eller flere som har samarbeidet om en oppgave. Prisen kan også tildeles grupper eller institusjoner. Juryen består av fire personer oppnevnt av NOPA og Libris. Hver pris består av en statuett og kr 25.000.

  Les mer
 • Thorbjørn Egners Kardemommestipend

  Kardemommestipendet er en gave fra Egner-familien, og gis som en er påskjønnelse for arbeid som er gjort, og en stimulans til fortsatt produksjon. Stipendet betegnes som reise- eller arbeidsstipend. NOPAs medlemmer kan søke på stipendet, søknadsfrist er 15. februar. Stipendet på kr. 100 000 deles ofte mellom en tekstforfatter og en komponist. I tillegg får stipendmottakerne et diplom tegnet av Thorbjørn Egner. Juryen består av tre medlemmer oppnevnt NOPAs styre.

  Les mer
 • Tekstforfatterfondets ærespris

  Tekstforfatterfondet deler hvert år ut en ærespris til en norsk forfatter av tekster til musikk. På sitt felt må denne forfatteren over tid ha skapt tekster av høy kvalitet. Prisen tildeles uten søknad. Æresprisen er på kr. 100.000 pluss et signert, håndkolorert trykk av Håkon Bleken. Jury for prisen er Tekstforfatterfondets styre.

  Les mer
 • Tekstforfatterfondets lyspunktpris

  Er tekstforfatterfondets pris til unge sangtekstforfattere. Lyspunktprisen er på 25.000 oppmuntrende kroner, og kollegers annerkjennelse og hyllest.

  Les mer
 • Egil Storbekkens musikkpris

  Prisen er opprettet til ære for musikeren, komponisten og kulturbæreren Egil Storbekken. Bak prisen står Norsk Lur- og Bukkehornlag (NLB) og NOPA. Prisen skal fremme interessen for, og utbredelsen av de eldre folkemusikkinstrumentene i norsk folkemusikk og Egil Storbekkens musikk. Prisen består av et kunstverk og kr. 25 000.

  Les mer
 • Ragnarocktrollet

  Prisen skal hedre grenseoverskriding og nyskaping med basis i norsk folkemusikk, rock og andre musikksjangre. Utgangspunktet for prisen var Ragnarockfestivalen i 1973 og musikkfilmen Ragnarock. Foreningen Arven etter Ragnarock står bak prisen. Foreningens medlemmer; Cinemateket ved Norsk Filminstitutt, MFO, FONO, Norsk Rockforbund, Ole Bull Akademiet på Voss og NOPA innstiller kandidater til prisen, foreningens medlemmer er jury. innstilles av foreningens medlemmer Prisen består av en skulptur av Ragnarocktrollet, utformet av Paal Ritter Schjerven (inspirert av Hans Jørgen Tomings tegning på den opprinnelige filmplakaten fra 1973) og kr. 5.000.

 • Støtte til arrangering av musikkverk

  Støtteordningen retter seg mot kor, korps, ensembler, orkestre og arenaer som produserer konserter. Målet med tilskuddet er at norsk musikk blir spilt inn og fremført – et viktig ledd i vårt arbeid for å øke norskandelen.

  Les mer
Tilbake til toppen