Egil Storbekkens musikkpris - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

Egil Storbekkens musikkpris

Prisen er opprettet til ære for musikeren, komponisten og kulturbæreren Egil Storbekken. Den ble utdelt første gang i 2006.

Bak prisen står Norsk Lur- og Bukkehornlag (NLB) og NOPA. Prisen skal fremme interessen for, og utbredelsen av de eldre folkemusikkinstrumentene i norsk folkemusikk og Egil Storbekkens musikk.

Prisen kan gis:

  • Til utøvere som har gjort en ekstraordinær innsats for formidlingen av de eldre folkemusikk-instrumentene.
  • Til utøvere som har gjort en spesiell innsats for formidlingen av tussefløyta og musikk knyttet til instrumentet.
  • Til utøvere som særlig legger vekt på fremførelsen av Egil Storbekkens musikk.
  • Til utøvere som har vist spesielle evner i fremførelse av musikk på eldre folkemusikk-instrumenter.
  • Til komponister som skaper ny musikk for eldre folkemusikkinstrumenter.
  • For utvikling av gode instrumenter innenfor eldre folkemusikkinstrumenter.

Prisen er på kr 25.000,- og kan gis til aktuelle kandidater fra hele landet.

Tidligere prisvinnere:

2023 instrumentmaker, formidler og musiker Sverre Heimdal
2022 instrumentmaker, langeleikspiller og pedagog Oddrun Hegge, Aurdal
2021 musikeren, komponisten og instrumentbyggeren Terje Isungset, Bergen
2020 musikeren, komponisten og instrumentbyggeren Einar Selvik, Bergen
2019 musikerne og pedagogen Tom Willy Rustad, Sør-Odal/Oslo/Sør-Fron
2018 musikeren og komponisten Hildegunn Øiseth, Kongsvinger/Trondheim
2017 musikeren, musikkforskeren og forfatteren Bjørn Aksdal, Trondheim
2016 musikeren og instrumentmakeren Sverre Jensen, Oslo
2015 musikeren og komponisten Henning Sommerro, Surnadal/Trondheim
2014 musikeren Eilif Gundersen, Ål
2013 instrumentbyggegruppa i Gjøvik spelmannslag, Gjøvik
2012 musikeren og komponisten Karl Seglem, Årdalstangen/Oslo
2011 musikerne Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jakobsen, Tolga
2010 musikeren, forfatteren og innsamleren Atle Lien Jenssen, Hamar
2009 musikeren Steinar Ofsdal, Oslo
2008 instrumentmakeren Magnar Storbækken, Tolga
2007 innsamleren Leif Løchen, Vågå
2006 musikeren Geir Egil Larsen, Verdal