• EN
  • Kalender 26

Egil Storbekkens musikkpris

Prisen er opprettet til ære for musikeren, komponisten og kulturbæreren Egil Storbekken. Den ble utdelt første gang i 2006.

Bak prisen står Norsk Lur- og Bukkehornlag (NLB) og NOPA. Prisen skal fremme interessen for, og utbredelsen av de eldre folkemusikkinstrumentene i norsk folkemusikk og Egil Storbekkens musikk.

Prisen kan gis:

  • Til utøvere som har gjort en ekstraordinær innsats for formidlingen av de eldre folkemusikk-instrumentene.
  • Til utøvere som har gjort en spesiell innsats for formidlingen av tussefløyta og musikk knyttet til instrumentet.
  • Til utøvere som særlig legger vekt på fremførelsen av Egil Storbekkens musikk.
  • Til utøvere som har vist spesielle evner i fremførelse av musikk på eldre folkemusikk-instrumenter.
  • Til komponister som skaper ny musikk for eldre folkemusikkinstrumenter.
  • For utvikling av gode instrumenter innenfor eldre folkemusikkinstrumenter.

Musikkprisen er på kr 25.000,- og kan gis til aktuelle kandidater fra hele landet.