Som NOPA-medlem kan du få juridisk rådgivning i enkle saker som gjelder opphavsrett i ditt virke som låtskriver. For eksempel i spørsmål knyttet til kontrakter, bestillingsavtaler, kreditering, forlagskontrakter eller andre opphavsrettsrelaterte saker.

Tilbake til toppen