Juridisk bistand - NOPA
  • EN
  • Kalender 14

Henvendelser som kan løses via en e-post eller en telefonsamtale er gratis, utover dette må medlemmer betale en egenandel på kr 350 pr. time. Det er advokat Hans Marius Graasvold som tar imot henvendelsene fra NOPA-medlemmer.

Forutsetninger

Henvendelser som kan løses via en e-post eller en telefonsamtale er gratis, utover dette må medlemmer betale en egenandel på kr 350 pr. time inkl. mva, og innen et omfang på inntil 7 timer totalt. Det tilbys kun én gratis rådgivning (pr telefon eller epost) per medlem per år, og ønsker man juridisk hjelp flere ganger påbeløpes det også her en egenandel på kr 350 pr. time inkl. mva.

Fremgangsmåte

Send en kort henvendelse til post@nopa.no der du beskriver det du ønsker bistand til. NOPA har etter hvert mye erfaring med juridiske problemstillinger, men om vi ikke kan hjelpe deg, vil du bli satt i kontakt med advokat.

NOPA fører ikke rettssaker på vegne av medlemmer, og kan heller ikke ta opp saker som går mellom to eller flere av foreningens medlemmer.

Les Graasvold sine tips til hva du må tenke på før du skriver under en kontrakt. Vi har også utarbeidet avtalemaler for bestillingsverk, teatermusikk og samarbeidsavtaler som du kan benytte deg av.

Hans Marius Graasvold. Foto: Marte Arnesen