Juridisk bistand - NOPA
  • EN
  • Kalender 24
Hans Marius Graasvold bredde FOTO Marte Vike Arnesen
Hans Marius Graasvold. Foto: Marte Arnesen

Alle våre medlemmer har tilgang på juridisk rådgivning for å se på kontrakter, samarbeidsavtaler og andre opphavsrelaterte saker. Henvendelser som kan løses via en e-post eller en telefonsamtale er gratis, utover dette må medlemmer betale en egenandel på kr 550 pr. time. Det er advokat Hans Marius Graasvold som tar imot henvendelsene fra NOPA-medlemmer.

Forutsetninger

Henvendelser som kan løses via en e-post eller en telefonsamtale er gratis, utover dette må medlemmer betale en egenandel på kr 550 pr. time inkl. mva, og innen et omfang på inntil 7 timer totalt. Det tilbys kun én gratis rådgivning (pr telefon eller epost) per medlem per år, og ønsker man juridisk hjelp flere ganger påbeløpes det også her en egenandel på kr 550 pr. time inkl. mva.

Fremgangsmåte

Send en kort henvendelse til post@nopa.no der du beskriver det du ønsker bistand til. NOPA har etter hvert mye erfaring med juridiske problemstillinger, men om vi ikke kan hjelpe deg, vil du bli satt i kontakt med advokat.

NOPA fører ikke rettssaker på vegne av medlemmer, og kan ikke ta opp saker som går mellom to eller flere av foreningens medlemmer. Det tas heller ikke opp saker som går mellom ett eller flere av foreningens medlemmer og TONO eller andre forvaltningsorganer.

Les Graasvold sine tips til hva du må tenke på før du skriver under en kontrakt. Vi har også utarbeidet avtalemaler for bestillingsverk, teatermusikk og samarbeidsavtaler som du kan benytte deg av.

NOPAs advokat Hans Marius Graasvold. Foto: Marte Arnesen