Priser og stipender - NOPA
 • EN
 • Kalender 13
 • I mai 2013 delte NOPA ut sin første hederspris. Prisen kan gis til en person som har betydd mye for norske komponister og tekstforfattere. NOPAs styre opprettet prisen. Prisen kan deles ut etter innstilling fra NOPA-medlemmer, NOPAs styre eller andre. NOPAs styre avgjør hvem som skal få prisen.


  Les mer
 • Prisen gis til et verk som er sendt inn til vurdering for NOPAs musikk- og tekstpris. Verket må ha blitt urfremført eller utgitt i løpet av det siste året. Prisen består av et diplom og kr 40 000. NOPAs sakkyndige råd er jury for prisen.


  Les mer
 • NOPA-stipendet ble opprettet av NOPAs styre i 2013. Stipendet deles ut til unge låtskrivere som kommer til å prege norsk musikkliv fremover. Stipendet består av et diplom og kr 25.000. Under By:larm 2014 ble de tre første stipendene delt ut. Stipendkomiteen består av fire komponister/tekstforfattere som skal speile en bredde innen tekst og musikk. Tre av stipendkomiteens medlemmer rekrutteres blant de nyeste NOPA-medlemmene.


  Les mer
 • NOPAs formidlingspris ble opprettet i 2014 og tildeles en person eller institusjon som har gjort en spesiell innsats for formidling av tekst og musikk skrevet av norske opphavere. Prisen kan deles ut etter innstilling fra NOPA-medlemmer, NOPAs styre eller andre. NOPAs styre avgjør hvem som skal få prisen. Prisen består av et trykk av Ingrid Haukelidsæter.


  Les mer
 • Prisene er opprettet til ære for dikteren, forfatteren og sangeren Alf Prøysen, og er en videreføring av Alf Prøysens Minnefond. Hver pris består av en statuett og kr 25.000. NOPA og Libris delte ut prisene sammen i perioden 1996–2017. I dag er Viseforum, Norske barne- og ungdomsforfattere (NBU) og Prøysenhuset NOPAs samarbeidspartnere. Prisen kan gis til én person eller flere som har samarbeidet om en oppgave, eller den kan tildeles grupper eller institusjoner. Juryen består av tre personer oppnevnt av NOPA, oppnevnt av NOPA, NBU og Norsk Viseforum. Prøysenhuset er prisens sekretariat.

  Les mer
 • Blåtoneprisen er opprettet i 2023 og gis til opphavere innenfor sjangrene viser, jazz eller klassisk eller disse sjangerne i kombinasjon. Prisens retningslinjer legger vekt på at musikken er melodisk og harmonisk oppfinnsom. I tillegg blir opphaverens generelle kunstneriske virke lagt til grunn for utdelingen.

  Les mer
 • TONO har delt ut Edvardprisen årlig siden 1998. Prisen deles ut til opphavere av TONO for musikkverk eller tekst til musikkverk av høy kunstnerisk kvalitet i kategoriene populærmusikk, tekst til musikk, åpen klasse, utfordrer og samtidsmusikk. Musikk eller tekst må være urfremført foregående år. NOPA har representanter i juryen.

  Prisvinnerene tildeles et unikt trofe av Bruno Oldani, et diplom samt et stipend på kr. 50 000.

  Les mer
 • Prisen er opprettet til ære for musikeren, komponisten og kulturbæreren Egil Storbekken. Bak prisen står Norsk Lur- og Bukkehornlag (NLB) og NOPA. Prisen skal fremme interessen for, og utbredelsen av de eldre folkemusikkinstrumentene i norsk folkemusikk og Egil Storbekkens musikk. Prisen består av et kunstverk og kr. 25 000.

  Les mer
 • Prisen skal hedre grenseoverskriding og nyskaping med basis i norsk folkemusikk, rock og andre musikksjangre. Utgangspunktet for prisen var Ragnarockfestivalen i 1973 og musikkfilmen Ragnarock. Foreningen Arven etter Ragnarock står bak prisen. Foreningens medlemmer; Cinemateket ved Norsk Filminstitutt, MFO, FONO, Norsk Rockforbund, Ole Bull Akademiet på Voss og NOPA innstiller kandidater til prisen, foreningens medlemmer er jury. innstilles av foreningens medlemmer Prisen består av en skulptur av Ragnarocktrollet, utformet av Paal Ritter Schjerven (inspirert av Hans Jørgen Tomings tegning på den opprinnelige filmplakaten fra 1973) og kr. 5.000.

 • Tekstforfatterfondet deler hvert år ut en ærespris til en norsk forfatter av tekster til musikk. På sitt felt må denne forfatteren over tid ha skapt tekster av høy kvalitet. Prisen tildeles uten søknad. Æresprisen er på kr. 100.000 pluss et signert, håndkolorert trykk av Håkon Bleken. Jury for prisen er Tekstforfatterfondets styre.

  Les mer
 • Er tekstforfatterfondets pris til unge sangtekstforfattere. Lyspunktprisen er på 25.000 oppmuntrende kroner, og kollegers annerkjennelse og hyllest.

  Les mer
 • Kardemommestipendet er en gave fra Egner-familien, og gis som en anerkjennelse og en stimulans til fortsatt produksjon. Fra og med 2020 gis stipendet til opphavere som skriver musikk og tekster rettet mot barn og unge. Stipendet betegnes som reise- eller arbeidsstipend.

  NOPAs medlemmer kan søke på stipendet, og det er kun én søknadsfrist i året. Det deles ut to stipender på kr. 50.000 hver. I tillegg får stipendmottakerne et diplom tegnet av Thorbjørn Egner. Juryen består av tre NOPA-medlemmer oppnevnt av NOPAs styre.

  Les mer
 • TONOs Formidlerpris skiller seg fra Edvardprisen ved at den kan deles ut til andre enn opphavere i TONO – eksempelvis festivaler, plateselskap eller musikkforleggere etc. Det kåres én vinner av TONOs Formidlerpris, og vinneren tildeles et diplom samt et stipend på kr. 50 000,-

  Les mer