• Edvardprisene

  TONO har delt ut Edvardprisen årlig siden 1998. Prisen deles ut til opphavere av TONO for musikkverk eller tekst til musikkverk av høy kunstnerisk kvalitet i kategoriene populærmusikk, tekst til musikk, åpen klasse, utfordrer og samtidsmusikk. Musikk eller tekst må være urfremført foregående år. NOPA har representanter i juryen.

  Prisvinnerene tildeles et unikt trofe av Bruno Oldani, et diplom samt et stipend på kr. 50 000.

  Les mer
 • TONOs formidlerpris

  TONOs Formidlerpris skiller seg fra Edvardprisen ved at den kan deles ut til andre enn opphavere i TONO – eksempelvis festivaler, plateselskap eller musikkforleggere etc. Det kåres én vinner av TONOs Formidlerpris, og vinneren tildeles et diplom samt et stipend på kr. 50 000,-

  Les mer
 • Alf Prøysens hederspriser

  Prisene er opprettet til ære for dikteren, forfatteren og sangeren Alf Prøysen, og er en videreføring av Alf Prøysens Minnefond. NOPA og Libris har siden 1996 stått for utdeling og finansiering av prisene. Prisen kan gis til én person eller flere som har samarbeidet om en oppgave. Prisen kan også tildeles grupper eller institusjoner. Juryen består av fire personer oppnevnt av NOPA og Libris. Hver pris består av en statuett og kr 25.000.

  Les mer
 • Thorbjørn Egners Kardemommestipend

  Kardemommestipendet er en gave fra Egner-familien, og gis som en er påskjønnelse for arbeid som er gjort, og en stimulans til fortsatt produksjon. Stipendet betegnes som reise- eller arbeidsstipend. NOPAs medlemmer kan søke på stipendet, søknadsfrist er 15. februar. Stipendet på kr. 100 000 deles ofte mellom en tekstforfatter og en komponist. I tillegg får stipendmottakerne et diplom tegnet av Thorbjørn Egner. Juryen består av tre medlemmer oppnevnt NOPAs styre.

  Les mer
 • Tekstforfatterfondets ærespris

  Tekstforfatterfondet deler hvert år ut en ærespris til en norsk forfatter av tekster til musikk. På sitt felt må denne forfatteren over tid ha skapt tekster av høy kvalitet. Prisen tildeles uten søknad. Æresprisen er på kr. 100.000 pluss et signert, håndkolorert trykk av Håkon Bleken. Jury for prisen er Tekstforfatterfondets styre.

  Les mer
 • Tekstforfatterfondets lyspunktpris

  Er tekstforfatterfondets pris til unge sangtekstforfattere. Lyspunktprisen er på 25.000 oppmuntrende kroner, og kollegers annerkjennelse og hyllest.

  Les mer
 • Egil Storbekkens musikkpris

  Prisen er opprettet til ære for musikeren, komponisten og kulturbæreren Egil Storbekken. Bak prisen står Norsk Lur- og Bukkehornlag (NLB) og NOPA. Prisen skal fremme interessen for, og utbredelsen av de eldre folkemusikkinstrumentene i norsk folkemusikk og Egil Storbekkens musikk. Prisen består av et kunstverk og kr. 25 000.

  Les mer
 • Ragnarocktrollet

  Prisen skal hedre grenseoverskriding og nyskaping med basis i norsk folkemusikk, rock og andre musikksjangre. Utgangspunktet for prisen var Ragnarockfestivalen i 1973 og musikkfilmen Ragnarock. Foreningen Arven etter Ragnarock står bak prisen. Foreningens medlemmer; Cinemateket ved Norsk Filminstitutt, MFO, FONO, Norsk Rockforbund, Ole Bull Akademiet på Voss og NOPA innstiller kandidater til prisen, foreningens medlemmer er jury. innstilles av foreningens medlemmer Prisen består av en skulptur av Ragnarocktrollet, utformet av Paal Ritter Schjerven (inspirert av Hans Jørgen Tomings tegning på den opprinnelige filmplakaten fra 1973) og kr. 5.000.

 • Støtte til arrangering av musikkverk

  Støtteordningen retter seg mot kor, korps, ensembler, orkestre og arenaer som produserer konserter. Målet med tilskuddet er at norsk musikk blir spilt inn og fremført – et viktig ledd i vårt arbeid for å øke norskandelen.

  Les mer
Tilbake til toppen