• EN

NOPAs tekst- og musikkpris

NOPAs tekst- og musikkpris deles ut av Sakkyndig råd, NOPAs faglige utvalg. Prisene består av NOPAs musikkpris og NOPAs tekstpris, og i tillegg har Sakkyndig råd har mulighet til å gi en pris i Åpen klasse på bakgrunn av innsendte verk til tekst og musikk. Denne deles ut når rådet finner verdige kandidater.

Frist for innsending av verk er 15. februar 2019.

KRITERIER

  • Verket må være laget av et NOPA-medlem.
  • Egne eller andres verk kan foreslås til prisene.
  • Et verk defineres her som én låt eller én lydfil.
  • Verket må ha vært utgitt eller urfremført på konsert, radio, film/TV i perioden 1. januar t.o.m. 31. desember 2018 (dersom verket er utgitt, er utgivelsesåret det som gjelder).
  • Det kan kun sendes inn ett verk per komponist/tekstforfatter i hver av de to prisene.

Vinnerne kåres utelukkende på grunnlag av verkets kvalitet. Søknadstekst, produksjonshistorikk eller presseomtale skal derfor ikke være med i den elektroniske søknaden (hvilket gjenspeiler seg i søknadsskjemaet). Husk å legge ved verket!

Lydfiler skal sendes elektronisk via søknadsskjemaet, og kan være på inntil 20 minutter. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å nominere et verk som er lengre enn dette. Unntaksvis kan et helt album vurderes for NOPAs tekst- og musikkpris. Om du ikke har digitale lydfiler, kan du sende eller levere en CD til kontoret i Kongens gate 24, 0153 Oslo innen fristen.

Prisene vil deles ut på NOPAs priskonsert i 2019.

TRYKK HER FOR Å MELDE INN ET VERK