NOPAs tekst- og musikkpris - NOPA
  • EN
  • Kalender 27

NOPAs tekst- og musikkpris

20191105_1920_NOPA_Cosmopolite2019_LowRes_057981_ChristofferKrook
Marja Mortensson vant NOPAs musikkpris i 2019. Foto: Christoffer Krook

Har du skrevet årets musikkverk eller tekst? NOPAs priser består av en musikk- og en tekstpris, og en i Åpen klasse. NOPAs Sakkyndig råd er jury for prisen, og hver pris er på 40.000 kroner. Du kan melde inn ditt eget verk eller foreslå andre NOPA-medlemmer.

Frist for å sende inn verk er 15. februar 2020.

MELD INN VERK

KRITERIER

  • Verket må være laget av et NOPA-medlem.
  • Egne eller andres verk kan foreslås til prisene.
  • Et verk defineres her som én låt eller én lydfil.
  • Verket må ha vært utgitt eller urfremført på konsert, radio, film/TV i perioden 1. januar t.o.m. 31. desember 2019 (dersom verket er utgitt, er utgivelsesåret det som gjelder).
  • Det kan kun sendes inn ett verk per komponist/tekstforfatter i hver av de to prisene.

Vinnerne kåres utelukkende på grunnlag av verkets kvalitet. Søknadstekst, produksjonshistorikk eller presseomtale skal derfor ikke være med i den elektroniske søknaden (hvilket gjenspeiler seg i søknadsskjemaet). Husk å legge ved verket!

Lydfiler skal sendes elektronisk via søknadsskjemaet, og kan være på inntil 20 minutter. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å nominere et verk som er lengre enn dette. Unntaksvis kan et helt album vurderes for NOPAs tekst- og musikkpris. Om du ikke har digitale lydfiler, kan du sende eller levere en CD til kontoret i Kongens gate 24, 0153 Oslo innen fristen.

Se alle tidligere vinnere her.