Om NOPA - NOPA
 • EN
 • Kalender 24

NOPA jobber for alle komponister og tekstforfattere med det mål for øyet å sikre best mulig vilkår for komponister og tekstforfattere i Norge.


Bli medlem

NOPA-tilknyttet

Dersom du ennå ikke oppfyller kravene til medlemskap i foreningen kan du likevel ta del i felleskapet ved å registrere deg som NOPA-tilknyttet.

Du vil motta invitasjoner til ulike arrangementer og holder deg oppdatert på søknadsfrister og annen aktuell informasjon gjennom NOPAs nyhetsbrev.


Registrer deg som NOPA-tilknyttet

Samarbeidspartnere

NOPA har mange samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. For en relativt liten interesseorganisasjon er det viktig å se seg om etter allianser der det er hensiktsmessig. Grensegangene mellom de ulike virksomhetenes arbeidsområder kan av og til være vanskelige å se, og noen av NOPAs medlemmer er medlem i flere av organisasjonene vi samarbeider med.

Nasjonale samarbeidspartnere

 • TONO forvalter og beskytter rettigheter av opphavsrettslig art på vegne av rettighetshavere i musikkverk. TONO eies av medlemmene. Tre gruppeforeninger sitter i TONOs styre på vegne av sine medlemmer; NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne. TONO har også plasser i styret som kan besittes av TONO-medlemmer uten medlemskap i noen av foreningene. Arbeidet i TONO er viktig, og NOPA har representer i flere av TONOs komiteer.

  Se nettsiden
 • NKF er en fagorganisasjon for yrkesaktive komponister innen kunstmusikk. Foreningen jobber for alle som skaper, utforsker og formidler denne kunstarten. NKF er NOPAs søsterorganisasjon. Vi deler kontorlokaler og arbeider i fellesskap om viktige kulturpolitiske saker. NOPA og NKF står bak Musikkforum.

  Se nettsiden
 • Foreningen har som formål å fremme samarbeidet mellom musikkforlag i Norge. Vi deler kontorlokaler og arbeider i fellesskap om viktige kulturpolitiske saker. NOPA og Musikkforleggerne har felles arrangementer.

  Se nettsiden
 • Kopinor er en medlemsorganisasjon for organisasjoner som inngår avtaler om kopiering og annen bruk av åndsverk på vegne av opphavsmenn og utgivere. Vederlag fra KOPINOR til komponister og tekstforfattere fordeles gjennom bevilgninger til Tekstforfatterfondet og Komponistenes vederlagsfond.

  Se nettsiden
 • Norwaco er en non-profitt medlemsorganisasjon som skal ivareta rettighetshaveres interesser i forbindelse med utnyttelse av audio- og audiovisuelle verk. Vederlag til komponister for sekundærutnyttelse av musikkverk overføres til TONO.

  Se nettsiden
 • Kunstnernettverket samler 19 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge. NOPA deltar i nettverket for å ha gode alliansepartnere i saker som angår kunstnerpolitikk. Kunstnernettverket jobber aktivt med høringsuttalelser og har spesielt fokus på kunstneres inntekts- og sosiale forhold.

  Se nettsiden
 • Den norske Forfatterforening (DnF) organiserer forfattere av skjønnlitterære bøker. NOPA og DnF arbeider sammen om saker som angår rettigheter og vederlag for dikt og sangtekst.

  Se nettsiden
 • NOPA organiserer opphaverne. GramArt er en interesseorganisasjon for norske artister og har medlemmer fra hele landet, innen alle sjangre. Hovedformålet er å arbeide for å forenkle hverdagen og rammevilkårene for norske artister. Mange av NOPAs medlemmer er medlemmer i GramArt.

  Se nettsiden
 • MFO er et LO-forbund hvor medlemmene er utøvende kunstnere og pedagoger. MFO arbeider bl.a. for medlemmenes rettigheter som utøvere. Mange av NOPAs medlemmer er medlemmer i MFO.

  Se nettsiden
 • Er en organisasjon for alle som er utøvere, komponister og tekstforfattere innen pop, rock, metal, elektronika og alt annet som er beslektet med popmusikk. Foreningen er landsomfattende og skal fremme medlemmenes økonomiske, faglige og ideelle interesser.

  Se nettsiden
 • IFPI er en organisasjon som fremmer interessene til den internasjonale plateindustrien. Formålet er å fremme verdien av innspilt musikk, sikre rettighetene til plateprodusentene og utvide kommersiell bruk av innspilt musikk i de markedene medlemmene opererer.

  Se nettsiden
 • FONO er en interesseorganisasjon for uavhengige norske plateselskaper. FONOs formål er å arbeide til beste for norsk musikkproduksjon og til fremme av fonogrammet som kulturmedium.

  Se nettsiden
 • Phonofile er en digital distribusjonspartner for platelabler, plateartister og distribusjonsselskaper.

  Se nettsiden
 • Gramo er musikerne, artistenes og plateselskapenes vederlagsbyrå. Gramo forvalter utøvende kunstnere og produsenters rett til vederlag når innspilt musikk blir kringkastet eller på annen måte blir fremfør offentlig.

  Se nettsiden
 • Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon. Music Norway forvalter ca 10 mill. til ulike støtteordninger.

  Se nettsiden
 • Rettighetsalliansens formål er å hjelpe rettighetshavere med å redusere omfanget av ulovlig rettighetsutnyttelse. Rettighetsalliansen skal påvirke politikere og allmennheten, informere om skadevirkningene av opphavsrettskrenkelser og bidra til at rettighetshavere kan stoppe slike krenkelser.

 • Musikkbransjens rettshjelpsfond har som formål å gi økonomisk støtte til rettighetshavere i musikkverk som må gå til rettslige eller utenomrettslige skritt for å stanse krenkelse av sine rettigheter. Stiftelsen kan også gi økonomisk støtte til rettslige eller utenomrettslige skritt for å få tilkjent økonomisk erstatning for slike krenkelser.

 • Opphavsrettsforeningen er opprettet for å fremme kunnskapen om opphavsretten og bidra til dette rettsområdets fortsatte utvikling. Foreningen tilbyr bl.a. seminarer for å holde medlemmene oppdatert på området.

  Se nettsiden
 • Ballade.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for og om norsk musikkliv. Siden 2000 har Ballade publisert egenproduserte artikler og lagt til rette for debatt om en lang rekke spørsmål knyttet til artister, komponister, låtskrivere, tekstforfattere, musikkbransje og organisasjonsliv.

  Se nettsiden
 • Balansekunst er et nettverk av musikkorganisasjoner som arbeider for å få fortgang i arbeidet med å jevne ut kjønnsforskjellene i musikklivet. NOPA har engasjert seg i arbeidet.

  Se nettsiden
 • SafeMUSE - Safe Music Havens Initiative - er en uavhengig organisasjon som arbeider for gi forfulgte musikere, komponister og tekstforfattere et trygt sted å bo og arbeide i en kortere eller lengre periode. NOPA er medlem.

  Se nettsiden
 • Foreningen Arven etter Ragnarock arbeider for grenseoverskriding og nyskaping med basis i norsk folkemusikk, gjennom blant annet utdeling av prisen Ragnarocktrollet. NOPA er medlem i organisasjonen.

Internasjonale samarbeidspartnere

 • DPA (Danske Populær Autorer) er en interesseorganisasjon for sangskrivere, komponister og tekstforfattere. De arbeider politisk for de beste rammebetingelser for den musikken som retter seg mot markedet. DPA er en viktig samarbeidspartner for NOPA.

  Se nettsiden
 • DJBFA, Komponister og sangskrivere (Danske Jazz Beat og Folkemusik Autorer), er den største bransjeorganisasjonen av danske rettighetshavere innen rytmisk musikk. Hovedformålet er å sikre best mulig betingelser for de som skal skape ny musikk. DJBFA er en viktig samarbeidspartner for NOPA.

  Se nettsiden
 • BFM, Bransjeklubben for Film- og Mediekomponister, er en virksomhet under de fire organisationer DKF, DPA, DJBFA og Musikforleggerne. I samarbeid med dem arbeider BFM for å skape gode vilkår for danske komponister, som ført og fremst arbeider med audiovisuelle medier, TV, kort-, dokumentar- og spillefilm. NOPA samarbeider med BFM via NFCN.

  Se nettsiden
 • SKAP - Sveriges komponister og tekstforfattere (Svenska Kompositörer av Populärmusik) - er Sveriges interesseforening for yrkesaktive komponister og tekstforfattere. SKAP jobber for å påvirke beslutningstagere i både Sverige og EU. SKAPs viktigste oppdrag er å verne opphavernes rettigheter innen opphavsrett og ytringsfrihet, samt å arbeide for musikalsk mangfold.

  Se nettsiden
 • Elvis Ry, Finsk forening for komponister og tekstforfattere, er en interesseorganisasjon for finske komponister og tekstforfattere innen populærmusikk.

  Se nettsiden
 • FTT, Den Islandske foreningen for tekstforfattere og komponister (Félag Tónskálda og Textahöfunda), er en interesseorganisasjon for islandske komponister og tekstforfattere innen populærmusikk.

  Se nettsiden
 • NPUs formål er kunstfaglige samarbeid mellom de nordiske populærkomponistene, samt å forsøke å få til en samordning av medlemsorganisasjonenes aktiviteter.

 • Dette er et nettverk for film- og mediekomponistene i Norden. Nettverket består av medlemmer fra foreningene for populærmusikk og samtidsmusikk. Nettverket står bak Harpa Nordic Film Coposer Award og Harpa Nordic Film Music Days

  Se nettsiden
 • ECSAs formål er å forsvare og promotere rettighetene til musikkskapere på et nasjonalt, Europeisk og internasjonalt nivå. ECSA representerer over 23.000 profesjonelle komponister og låtskrivere, fra ca. 43medlemsorganisasjoner i 22 Europeiske land.

  Se nettsiden
 • APCOe er en allianse av populærkomponister i Europa. APCOE er en av tre komiteer i ECSA. Denne komiteen fokuserer på arbeid med opphavsrett, forvaltning av opphavsrett og andre saker av betydning for låtskrivere.

  Se nettsiden
 • Dette er en komité under ECSA som organiserer Europas film- og mediekomponister. Komitéen arbeider med å profesjonalisere bransjen, tilrettelegge for dialog med produsenter, utgivere og TV-selskapene og med utveksling i internasjonale co-produksjoner.

  Se nettsiden

NOPA er medlem av:

Kopinor, Norwaco, Rettighetsalliansen, Musikkbransjens rettshjelpsfond, Opphavsrettsforeningen, Ballade, Balansekunst, SafeMUSE, Arven etter Ragnarock, ECSA

Historikk

26 januar 1937

Norsk Slagerkomponistforening ble stiftet etter initiativ av komponistene Kristian Hauger, Jolly Kramer-Johansen, Bjarne Amdahl, Willy Johansen og Thode Fagelund. Disse utgjorde foreningens første styre og Kristian Hauger ble valgt til foreningens første formann. Den konstituerende generalforsamling fant sted på Hotel Continental. Foreningen skulle fremme slagerkomponistenes interesser, primært gjennom å oppnå representasjon i TONOs styre.

1939

To nye gruppeforeninger tilknyttet TONO blir dannet. Først TONOs Forfatterlag, så Norsk Filmkomponistforening. Pådrivere var lyrikeren Arne Paasche Aasen og komponisten Jolly Kramer-Johansen.

1947

Robert Levin ble valgt inn. Han måtte avlegge prøve.

Foreningen hadde da 35 medlemmer. Diskusjonen gikk høyt for hver gang et medlem ble tatt opp.

1949

Norsk Slagerkomponistforening skifter navn til TONOs Populærkomponister

1957

NOPA blir etablert som en paraplyorganisasjon for de tre gruppeforeningene og Norsk Revyforfatterforening.

NOPA hadde da først og fremst ansvaret for nordisk representasjon og propagandaarbeid, mens de tre gruppeforeningene fortsatte sin virksomhet hver for seg

1962

4 retters Meny fra Julebordet:

Chesterfieldsuppe kr 4,50

Tartelett Maritime kr 6,50

Dyrestek m grønnsaker kr 20,-

Iskake kr 7,50

Dvs en kuvertpris på kr 38,50!

1964

TONOs Populærkomponister skifter navn til Foreningen Norske Underholdningskomponister (FNUK)

1970

Norsk Filmkomponistforening blir innlemmet i FNUK.

1983

FNUK og TONOs Forfatterlag blir oppløst og NOPA i sin nåværende form etableres.

NOPAs medlemmer består av komponister, tekstforfattere og bearbeidere/ arrangører innenfor populærmusikkområdet, som omfatter jazz, pop, rock, underholdningsmusikk, viser, filmmusikk, light music, kirkemusikk, korpsmusikk, osv.

Dokumenter