Ønsker du å være NOPA-tilknytta? - NOPA
  • EN
  • Kalender 24
  • DD dot MM dot YYYY
  • Dette kan være direkte honorar for komponering, forskudd fra forlag eller midler fra diverse tilskuddsordninger for å skrive musikk. Platesalg, konserthonorarer og inntekter fra distribusjon er utøverrelatert og faller ikke under opphavsrelaterte inntekter.
    I NOPA har vi nulltoleranse for diskriminering, seksuell trakassering og rasisme. I vår forening skal alle møtes med vennlighet, toleranse og respekt, og våre medlemmer og NOPA-tilknyttede plikter å følge disse verdiene når de deltar på NOPAs møteplasser og plattformer. Våre etiske retningslinjer kan leses her: https://nopa.no/nopas-etiske-retningslinjer/
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Som NOPA-tilknytta mottar man NOPAs nyhetsbrev og annen informasjon om foreningens aktiviteter og aktuelle søknadsfrister. Du vil få invitasjoner til flere av NOPAs arrangementer og mulighet for å søke på utvalgte prosjekter rettet mot opphavere.

Å være NOPA-tilknytta er gratis og uforpliktende.

Over 400 opphavere har i dag status som NOPA-tilknytta.