Kontrakter og honorarsatser - NOPA
  • EN
  • Kalender 04

På denne siden finner du veiledende satser og minstesatser for komponering til ulike typer bestillere, samt gode maler for kontrakter som NOPA har utarbeidet sammen med vår advokat Hans Marius Graasvold.

HONORAR FOR Å SKRIVE NY MUSIKK

Vi har utarbeidet veiledende honorarsatser for musikk og tekst til ulike typer bruk;

ANBEFALTE HONORARSATSER FOR MUSIKK OG SANGTEKSTER

Satsene er utarbeidet i samarbeid med Norsk Komponistforening, og skal anses som veiledende.

TEATERMUSIKK: ANBEFALTE MINSTESATSER

NOPA har en avtale med Norsk Teater- og orkesterforening om minstesatser for komponering av teatermusikk. Denne bør brukes når det forhandles om honorar for komponering til teater.

Det foreligger ikke veiledende satser for komponering til AV-produksjoner eller “store rettigheter” (opera, ballett, musikkteater, musikal o.l.). Dokumentene du finner her kan likevel brukes i ditt eget arbeid med å komme frem til et honorarnivå.

KONTRAKTER

Sammen med vår advokat Hans Marius Graasvold har NOPA laget forslag til kontrakter for deg som skriver musikk på bestilling eller samarbeider med flere når du skriver musikk og tekst. I tillegg finner du en nyttig veiledning til kontraktinngåelse, som bør leses hver gang man inngår kontrakter og avtaler. Kontraktsforslagene er laget slik at de kan utformes og tilpasses dine og avtalemotpartens behov.