Kontrakter og honorar for komponering - NOPA
  • EN
  • Kalender 20

HONORARSATSER

Vi har utarbeidet veiledende honorarsatser for musikk og tekst til ulike typer bruk, inkludert musikk til teater:

Honorarsatser for musikk og sangtekster

Det foreligger ikke veiledende satser for «store rettigheter» (opera, ballett, musikkteater, musikal o.l.). Dokumentene du finner her kan likevel brukes i ditt eget arbeid med å komme frem til et honorarnivå. Veilederne er utarbeidet i samarbeid med Norsk Komponistforening.

Sammen med vår jurist, Hans Marius Graasvold, har NOPA laget forslag til kontrakter for deg som skriver musikk for andre eller samarbeider med flere når du skriver musikk og tekst. I tillegg finner du en nyttig veiledning til kontraktinngåelse, som bør leses hver gang man inngår kontrakter og avtaler. Kontraktsforslagene er laget slik at de kan utformes og tilpasses dine og avtalemotpartens behov.