Musikk og sangtekst - NOPA
  • EN
  • Kalender 22

På denne siden finner du veiledende satser for komponering, låtskriving og tekstskriving, samt gode maler for kontrakter som NOPA har utarbeidet sammen med vår advokat Hans Marius Graasvold.

Honorar og veiledende satser

Vi har utarbeidet veiledende honorarsatser for musikk og tekst til ulike typer bruk. Satsene kan benyttes når du lager budsjett til ulike tilskuddsordninger, eller når du skal prissette eget arbeid.

Anbefalt honorar for musikk og tekst

Satsene er utarbeidet i samarbeid med Norsk Komponistforening, og skal anses som veiledende.

Kontrakter

Sammen med vår advokat Hans Marius Graasvold har NOPA laget forslag til kontrakter for deg som skriver musikk på bestilling eller samarbeider med flere når du skriver musikk og tekst. I tillegg finner du en nyttig veiledning til kontraktinngåelse, som bør leses hver gang man inngår kontrakter og avtaler. Kontraktsforslagene er laget slik at de kan utformes og tilpasses dine og avtalemotpartens behov.