Høringssvar og innspill - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

12.04.2024 – Innspill til Næringsdepartementet angående Veikart for kreativ næring

05.03.2024 – Innspill til Kulturdepartementet vedrørende gjennomføring av Digitalmarkedsdirektivet

11.12.2023 – Høringsinnspill til Familie- og kulturkomiteen angående Kunstnarkår

29.11.2023 – Innspill til Kommunal- og distriktsdepartementet angående ny nasjonal digitaliseringsstrategi

20.10.2023 – Innspill til Familie- og kulturkomiteen i forbindelse med statsbudsjetthøring.

16.10.2023 – Innspill til Arbeids- og sosialkomiteen i forbindelse med statsbudsjetthøring.

16.12.2022 – Innspill til Kulturdepartementet angående endringsdirektivet til ATM-direktivet.

30.09.2022 – Innspill til kunstnermeldingen

22.02.2022 – Innspill til Arbeids- og sosialkomiteen vedrørende inntektsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere permanent

07.02.2022 – Høringssvar til NRK-plakaten

31.01.2022 – Høringssvar vedr. forslag om kvotefordeling for Statens kunstnerstipend 2022

11.1.2022 – Høringssvar til forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. november 2021 til 28. februar 2022 som følge av covid-19-utbruddet

15.12.2021 – Innspill til Kulturdepartementet ang. økonomiske tiltak rettet mot musikkbransjen

08.11.2021 – Innspill til Familie- og kulturkomiteen – vedrørende Prop. 1 S – Statsbudsjettet 2022

14.04.2021 – Innspill til Familie- og kulturkomiteen – kunst og kultur for barn og unge

06.04.2021 – Innspill til SV om organisering av kulturforvaltingen

24.03.2021 – Innspill til medietilsynet om mediestøtteordningene

24.03.2021 – Mediemangfold i NRK

29.01.2021 – Høringssvar til kvotefordeling for Statens Kunstnerstipend 2021 

21.01.2021 – Innspill til høring i Kulturdepartementet om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer i 2021

23.10.2020 – Innspill til høring i Familie- og kulturkomiteen

16.10.2020 – Innspill til høring i Arbeids- og sosialkomiteen

13.10.2020 – Stimuleringsordning for kultursektoren – NOPAs høringssvar

08.10.2020 – Innspill om kvotefordeling – Statens kunstnerstipend 2021

13.03.2020 – Krav om tiltak ifm. de økonomiske konsekvensene av korona-viruset – sendt Kulturdepartementet

07.02.2019 – Innspill til Kulturmeldingen 2019

01.02.2019 – Innspill til Kulturdepartementet om kunstnermeldingen 2019

01.10.2019 – Innspill til høring i Barne- og ungdomskulturmeldingen

16.10.2018 – Innspill til høring i Arbeids- og sosialkomiteen

15.12.2017 – Innspill til kulturmeldingen 2017

09.02.2017 – Innspill til behandling av st. melding 15 2016-2017 (NRK-plakaten)

20.06.2016 – Forslag til insentivordning for norsk musikk i kommersielle radiokanaler (DAB)

23.6.2015 – Innspill til revisjon av Åndsverkloven

01.09.2014 – Innspill til rapporten “Gjennomgang av Norsk kulturråd”

15.08.2014 – Innspill til utredning om kunstnerøknomi