Forslag til insentivordning for norsk musikk i kommersielle radiokanaler på DAB - NOPA
  • EN
  • Kalender 24

Forslag til insentivordning for norsk musikk i kommersielle radiokanaler på DAB

Forslag til insentivordning for norsk musikk i kommersielle radiokanaler på DAB (105 KB)

spill_norsk_fondet_endelig.pdf

20. juni var NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere i Kulturdepartementet for å møte statssekretær, Bård Folke Fredriksen. Statssekretæren anmodet NOPA om komme med konkrete innspill til hva departementet kan gjøre for å sikre fremtiden til norske opphavere. Etter å ha diskutert dette i NOPAs styre, har vi kommet frem til at et alternativ til konsesjonskravene til de kommersielle radiokanalene i DAB-nettet vil kunne ha god effekt.

Last ned