Hva er NOPA? - NOPA
  • EN
  • Kalender 27

NOPA, Norsk forening for komponister og tekstforfattere, er en interesseorganisasjon for opphavere til musikkverk. Foreningen har mer enn 1250 medlemmer som skaper musikk på alle språk og i alle sjangre. Det finnes få, om noen, ansettelsesforhold for denne kunstnergruppen. Felles for NOPAs medlemmer er derfor at de oppretter sin egen arbeidsplass, de fleste som selvstendig næringsdrivende eller frilansere. 

NOPA er i hovedsak finansiert gjennom komponistenes og sangtekstforfatternes eget forvaltningsselskap TONO, og mottar ingen statlig støtte. NOPA jobber for å fremme norsk, skapende tonekunst og ivareta medlemmenes kunstneriske og økonomiske interesser.