Arbeidsboliger - NOPA
  • EN
  • Kalender 27

NOPA og Cantus har lenge holdt arbeidsboligene stengt pga korona. Leilighetene våre er nå åpne for alle som har fått reservert opphold, og vi oppfordrer gjester til å følge råd fra norske myndigheter. Opphold og reise forutsetter i tillegg at man er vaksinert eller frisk og uten symptomer på luftveisinfeksjon, og at man følger det enkelte lands innreise- og karanteneregler.

Ved innvilget opphold kan man helt inntil avreisedato avlyse oppholdet. Vi gjør oppmerksom på at endringer i hvordan vi håndterer arbeidsboligene og koronasituasjonen kan inntreffe, og at NOPA ikke kan dekke utgifter knyttet til kansellering/ endring av opphold.

Hver søknadsfrist behandler søknader om opphold som gjelder cirka 6 måneder frem i tid. Det vil si at søknadsfrist 15. november 2021 gjelder opphold fra april til og med juni 2022.

Neste bookingfrist: 15. november

Kriterier for tildeling

Når vi vurderer de forskjellige søknadene, legger vi vekt på antall tidligere besøk i arbeidsboligene, hvor lenge søker har vært medlem i NOPA (gjelder ikke Berlin) og formålet med reisen. Vurderingen gjøres alltid av minst to stykker i fellesskap. Dette gjør vi for å sikre en mest mulig rettferdig fordeling av de midlene NOPA har til rådighet.

Opphold i boligene belastes med en liten egenandel per gjest. Informasjon om egenandel og fasilitetene i leilighetene finner du ved å lese om hver enkelt bolig i lenkene over.