Arbeidsboliger - NOPA
  • EN
  • Kalender 18

NOPA og Cantus har lenge holdt arbeidsboligene stengt pga korona. Vi fortsetter å fraråde alle om å reise utenlands, men det er nå mulig å benytte seg av arbeidsopphold for dem som ønsker dette. Opphold og reise forutsetter at man er frisk og uten symptomer på luftveisinfeksjon, og at man følger de enkelte lands innreiseregler.

Ved innvilget opphold kan man helt inntil avreisedato avlyse oppholdet. Vi gjør oppmerksom på at endringer i hvordan vi håndterer arbeidsboligene og koronasituasjonen kan inntreffe, og at NOPA ikke kan dekke utgifter knyttet til kansellering/ endring av opphold.

Hver søknadsfrist behandler søknader om opphold som gjelder cirka 6 måneder frem i tid. Det vil si at søknadsfrist 15. februar gjelder opphold i juli, august og september samme år.

Neste bookingfrist: 15. august

Kriterier for tildeling

Når vi vurderer de forskjellige søknadene, legger vi vekt på antall tidligere besøk i arbeidsboligene, hvor lenge søker har vært medlem i NOPA (gjelder ikke Berlin) og formålet med reisen. Vurderingen gjøres alltid av minst to stykker i fellesskap. Dette gjør vi for å sikre en mest mulig rettferdig fordeling av de midlene NOPA har til rådighet.

Opphold i boligene belastes med en liten egenandel per gjest. Informasjon om egenandel og fasilitetene i leilighetene finner du ved å lese om hver enkelt bolig i lenkene over.