Kriterier for tildeling

Arbeidsboligene i Vence og London er for NOPAs medlemmer, mens alle populærkomponister som er medlem i TONO kan søke om opphold i arbeidsboligen i Berlin.

 

Når vi vurderer de forskjellige søknadene, legger vi vekt på antall tidligere besøk i arbeidsboligene, hvor lenge søker har vært medlem i NOPA (gjelder ikke Berlin) og formålet med reisen. Vurderingen gjøres alltid av minst to stykker i fellesskap. Dette gjør vi for å sikre en mest mulig rettferdig fordeling av de midlene NOPA har til rådighet.

 

Opphold i en av boligene belastes med en liten egenandel per gjest.

 

Neste bookingfrist 15. mai 2019

Tilbake til toppen