Arbeidsboliger - NOPA
  • EN
  • Kalender 28

Leilighetene våre er nå åpne for alle som har fått reservert opphold, og vi oppfordrer gjester til å følge reiseråd fra norske myndigheter mtp korona. Opphold og reise forutsetter i tillegg at man er frisk og uten symptomer på luftveisinfeksjon, og at man følger det enkelte lands innreise- og karanteneregler.

Ved innvilget opphold kan man helt inntil avreisedato avlyse oppholdet. Vi gjør oppmerksom på at endringer i hvordan vi håndterer arbeidsboligene og koronasituasjonen kan inntreffe, og at NOPA ikke kan dekke utgifter knyttet til kansellering/ endring av opphold.

Hver søknadsfrist behandler søknader om opphold som gjelder cirka 6 måneder frem i tid. Det vil si at søknadsfrist 15. februar 2022 gjelder opphold fra juli til og med september 2022.

Våre søknadsfrister: 15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november.

Kriterier for tildeling

Når vi vurderer de forskjellige søknadene, legger vi vekt på antall tidligere besøk i arbeidsboligene, hvor lenge søker har vært medlem i NOPA (gjelder ikke Berlin) og formålet med reisen. Vurderingen gjøres alltid av minst to stykker i fellesskap. Dette gjør vi for å sikre en mest mulig rettferdig fordeling av de midlene NOPA har til rådighet.

Opphold i boligene belastes med en liten egenandel per gjest. Informasjon om egenandel og fasilitetene i leilighetene finner du ved å lese om hver enkelt bolig i lenkene over.