Arbeidsboliger - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

Leilighetene er utstyrt med el-piano og akustisk gitar, og det er mulig å ha med seg gjester. Vi tildeler opphold på én uke, fra torsdag til torsdag, for alle tre leilighetene. Alle gjester må betale egenandel på kr 1.500 per person per uke, og innvilgede opphold kan avbestilles inntil tre uker før avreise.

Hver søknadsfrist behandler søknader om opphold som gjelder cirka 6 måneder frem i tid. Det vil si at søknadsfrist 15. november 2023 gjelder opphold fra april til og med juni 2024.

 

Våre søknadsfrister: 15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november.

Kriterier for tildeling

Når vi vurderer de forskjellige søknadene, legger vi vekt på antall tidligere besøk i arbeidsboligene, hvor lenge søker har vært medlem i NOPA (gjelder ikke Berlin) og formålet med reisen. Vurderingen gjøres alltid av minst to stykker i fellesskap. Dette gjør vi for å sikre en mest mulig rettferdig fordeling av de midlene NOPA har til rådighet.

Opphold i boligene belastes med en liten egenandel per gjest. Informasjon om egenandel og fasilitetene i leilighetene finner du ved å lese om hver enkelt bolig i lenkene over.