Arbeidsboliger - NOPA
  • EN
  • Kalender 25

Hver søknadsfrist behandler søknader om opphold som gjelder cirka 6 måneder frem i tid. Det vil si at søknadsfrist 15. november gjelder opphold i april, mai og juni det påfølgende året.

Neste bookingfrist: 15. november

Kriterier for tildeling

Når vi vurderer de forskjellige søknadene, legger vi vekt på antall tidligere besøk i arbeidsboligene, hvor lenge søker har vært medlem i NOPA (gjelder ikke Berlin) og formålet med reisen. Vurderingen gjøres alltid av minst to stykker i fellesskap. Dette gjør vi for å sikre en mest mulig rettferdig fordeling av de midlene NOPA har til rådighet.

Opphold i boligene belastes med en liten egenandel per gjest. Informasjon om egenandel og fasilitetene i leilighetene finner du ved å lese om hver enkelt bolig i lenkene over.