Innspill til partiprogram - NOPA
  • EN
  • Kalender 23
Politiks nasjonal

NOPA har et politisk program som inneholder våre viktigste hjertesaker. Vi sender også konkrete innspill til hvert enkelt parti sitt partiprogram.

Her er innspillene som er sendt til de ulike partiene, og vi håper at våre medlemmer også kan ta frem disse innspillene i innspillsrunder med partiene på lokalt nivå. Det er mange av dere som møter politikere jevnlig, og neste gang har du NOPAs politiske program og innspill å snakke om.

I listen under finner dere en oversikt over partienes forslag til førsteutkast til partiprogram 2021-2025 og våre innsendte innspill til førsteutkastene:

 

Arbeiderpartiets partiprogram

NOPAs innspill til APs utkast til partiprogram for perioden 2021-2025

 

Fremskrittspartiets partiprogram

NOPAs innspill til FRPs utkast til partiprogram for perioden 2021-2025

 

Høyres partiprogram

NOPAs innspill til Høyres utkast til partiprogram for perioden 2021-2025

 

Kristelig folkepartis partiprogram

NOPAs innspill til KrFs utkast til partiprogram for perioden 2021-2025

 

Miljøpartiet De Grønnes partiprogram

NOPAs innspill til MDGs utkast til partiprogram for perioden 2021-2025

 

Rødts partiprogram

NOPAs innspill til Rødts utkast til partiprogram for perioden 2021-2025

 

Senterpartiets partiprogram

NOPAs innspill til Senterpartiets utkast til partiprogram for perioden 2021-2025

 

Sosialistisk venstrepartis partiprogram

NOPAs innspill til SVs utkast til partiprogram for perioden 2021-2025


Innspill til lokalpartienes programmer:
I forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 sendte NOPA våren 2022 ut innspill til samtlige av lokalpartienes politiske programmer.