Innspill til partiprogram - NOPA
  • EN
  • Kalender 15

I 2021 er det stortingsvalg, og i disse dager skriver alle politiske partier sine programmer for neste periode. Vi har allerede laget et politisk program med våre viktigste saker til en god kultur- og kunstnerpolitikk, og neste steg nå er å sende konkrete innspill til hvert enkelt parti sitt partiprogram.

Fremover vil vi her legge ut hvert innspill som sendes til de ulike partiene, og vi håper at våre medlemmer også kan ta frem disse innspillene i innspillsrunder med partiene på lokalt nivå. Det er mange av dere som møter politikere jevnlig, og neste gang har du NOPAs politiske program og innspill å snakke om.

 

NOPAs politiske program

 

I listen under finner dere en oversikt over partienes forslag til førsteutkast til partiprogram 2021-2025 og våre innsendte innspill til førsteutkastene:

 

Arbeiderpartiets partiprogram

NOPAs innspill til APs partiprogram 2021-2025

 

Høyres partiprogram

NOPAs innspill til Høyres førsteutkast til partiprogram for perioden 2021

 

Miljøpartiet De Grønnes partiprogram

NOPAs innspill til MDGs partiprogram 2021-2025

 

Rødts partiprogram

NOPAs innspill til Rødts partiprogram 2021-2025