Innspill til partiprogram - NOPA
  • EN
  • Kalender 28
Partiiinnspill illustrasjon

I 2021 er det stortingsvalg. Vi har allerede laget et politisk program med våre viktigste saker til en god kultur- og kunstnerpolitikk, og neste steg nå er å sende konkrete innspill til hvert enkelt parti sitt partiprogram.

Her er innspillene som er sendt til de ulike partiene, og vi håper at våre medlemmer også kan ta frem disse innspillene i innspillsrunder med partiene på lokalt nivå. Det er mange av dere som møter politikere jevnlig, og neste gang har du NOPAs politiske program og innspill å snakke om.

 

NOPAs politiske program

 

I listen under finner dere en oversikt over partienes forslag til førsteutkast til partiprogram 2021-2025 og våre innsendte innspill til førsteutkastene:

 

Arbeiderpartiets partiprogram

NOPAs innspill til APs utkast til partiprogram for perioden 2021-2025

 

Fremskrittspartiets partiprogram

NOPAs innspill til FRPs utkast til partiprogram for perioden 2021-2025

 

Høyres partiprogram

NOPAs innspill til Høyres utkast til partiprogram for perioden 2021-2025

 

Kristelig folkepartis partiprogram

NOPAs innspill til KrFs utkast til partiprogram for perioden 2021-2025

 

Miljøpartiet De Grønnes partiprogram

NOPAs innspill til MDGs utkast til partiprogram for perioden 2021-2025

 

Rødts partiprogram

NOPAs innspill til Rødts utkast til partiprogram for perioden 2021-2025

 

Senterpartiets partiprogram

NOPAs innspill til Senterpartiets utkast til partiprogram for perioden 2021-2025

 

Sosialistisk venstrepartis partiprogram

NOPAs innspill til SVs utkast til partiprogram for perioden 2021-2025