Thorbjørn Egners Kardemommestipend - NOPA
  • EN
  • Kalender 14

Thorbjørn Egners Kardemommestipend

Søknadsfrist 2019: 25. april

Kardemommestipendet er en gave fra Egner-familien, og gis som en er påskjønnelse for arbeid som er gjort, og en stimulans til fortsatt produksjon. Stipendet betegnes som reise- eller arbeidsstipend. NOPAs medlemmer kan søke på stipendet, søknadsfrist er 25. april.

Stipendet på kr. 100.000 deles ofte mellom en tekstforfatter og en komponist. I tillegg får stipendmottakerne et diplom tegnet av Thorbjørn Egner. Juryen består av tre medlemmer oppnevnt av NOPAs styre.

Kristin Asbjørnsen mottok det ene Kardemommestipendet i 2018. Her sammen med Egner-familien. Foto: Christoffer Krook