Thorbjørn Egners Kardemommestipend - NOPA
  • EN
  • Kalender 04

Thorbjørn Egners Kardemommestipend

Kardemommestipendet er en gave fra Egner-familien, og gis som en anerkjennelse og en stimulans til fortsatt produksjon. Fra og med 2020 gis stipendet til opphavere som skriver musikk og tekster rettet mot barn og/eller unge. Stipendet betegnes som reise- eller arbeidsstipend.

NOPAs medlemmer kan søke på stipendet, og det er kun én søknadsfrist i året. Det deles ut to stipender på kr. 50.000 hver. I tillegg får stipendmottakerne et diplom tegnet av Thorbjørn Egner. Juryen består av tre NOPA-medlemmer oppnevnt av NOPAs styre.

Tidligere mottagere av Kardemommestipendet her.

Kristin Asbjørnsen mottok det ene Kardemommestipendet i 2018. Her sammen med Egner-familien. Foto: Christoffer Krook