Blåtoneprisen - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

Blåtoneprisen

Blåtoneprisen er opprettet i 2023 og gis til opphavere innenfor sjangrene viser, jazz eller klassisk eller disse sjangerne i kombinasjon. Prisens retningslinjer legger vekt på at musikken er melodisk og harmonisk oppfinnsom. I tillegg blir opphaverens generelle kunstneriske virke lagt til grunn for utdelingen.

Du kan nominere deg selv eller en annen opphaver til prisen.

Prisvinneren mottar 100.000 kroner.

Blåtoneprisen 2023 – Ellen Andrea Wang og Kjetil Bjerkestrand for verket «There Is A Place»

Den nyopprettede Blåtoneprisen går til en vakker melodi med umiddelbar appell og et sterkt uttrykk. Komponist og arrangør utviser utsøkt harmonisk måtehold. Et smakfullt og detaljrikt korarrangement løfter verket, det samme gjør innspillingen. Kombinasjonen av kvinnestemmer og kontrabass gir verket egenart og den undrende teksten plass. Her blir det enkle aldri kjedelig. Blåtoneprisen 2023 går til Ellen Andrea Wang og Kjetil Bjerkestrand for sangen «There is a place», fra korverket «Magnificat».

Blåtoneprisen 2023 går til Ellen Andrea Wang og Kjetil Bjerkestrand for sangen «There is a place», fra korverket «Magnificat». Foto: Helge Brekke

Hva er bakgrunnen for prisen?

Initiativet til prisen kommer fra Kåre Grøttum og Nina Matheson. De har valgt å gi 1 million kroner til opprettelse av komponistprisen.

Grøttum er NOPA-medlem, pianist, komponist og arrangør. Han har vært aktiv musiker siden 1950-tallet og har laget musikk og arrangementer til alt fra “Jul i Skomakergata” til å lede kjente radioprogrammer som “Rundt et flygel” og “Lutter øre”. Som ansatt i NRK møtte han Nina Matheson og de to ble senere gift. Matheson har i alle år jobbet som tv-produsent i NRK og står bak mange kjente produksjoner gjennom årene.

Nina Matheson og Kåre Grøttum har opprettet “Blåtoneprisen” i 2023.