Det Norske Komponistfond

Det norske komponistfond skal stimulere til fremme av skapende tonekunst, uavhengig av sjangre. Fondets midler skal primært brukes til å støtte bestilling av nye musikkverk hos komponister som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge, og som offentlig har vist sin yrkesaktivitet som komponist.

  • Fredag 2. mars 2018
  • Tirsdag 2. oktober 2018

De ordinære søknadsfrister er 2. mars kl. 13:00 og 2. oktober kl. 13:00 hvert år. Vær oppmerksom på at de faktiske fristene varierer noe, så sjekk Musikkfondenes sider.

Les mer og søk her

  • Det elektroniske søknadsskjemaet er tilgjengelig cirka tre uker før frist, og frem til fristens utløp klokken 13:00.

Del

Tilbake til toppen