Musikkfondene: Det Norske Komponistfond - NOPA
  • EN
  • Kalender 29

Musikkfondene: Det Norske Komponistfond

Det norske komponistfond skal stimulere til å fremme skapende tonekunst, uavhengig av sjangre. Fondets midler skal primært brukes til å støtte bestilling av nye musikkverk hos komponister som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge, og som offentlig har vist sin yrkesaktivitet som komponist.
  • Onsdag 2. mars 2022
  • Mandag 3. oktober 2022
  • Torsdag 2. mars 2023
  • Tirsdag 3. oktober 2023

NB: søknadsfristen er kl. 13:00.

Støtteordingen administreres av Musikkfondene.

Les mer og søk her

Det elektroniske søknadsskjemaet er tilgjengelig cirka tre uker før frist, og frem til fristens utløp klokken 13:00.