Musikkfondene: Det Norske Komponistfond - NOPA
  • EN
  • Kalender 24

Musikkfondene: Det Norske Komponistfond

Det norske komponistfond støtter musikkskaping uavhengig av sjanger, tradisjon og kulturbakgrunn. Fondets midler skal brukes til å støtte komponisthonorar til komponister som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge, og som offentlig har vist sin yrkesaktivitet som komponist.
  • Mandag 4. mars 2024
  • Onsdag 2. oktober 2024

Støtte til komponisthonorar

Fondet gir støtte til komponisthonorar for å skape ny musikk. De forutsetter at musikkverket(ene) skal framføres live og/eller på strømmetjeneste. Framføring omfatter både levende framføring av verket(ene) og alle former for digital gjengivelse og tilgjengeliggjøring.

Hvem kan søke?

Komponist eller samarbeidspartner kan søke, og fondet støtter for komponister som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge.

Støtteordingen administreres av Musikkfondene.

Det elektroniske søknadsskjemaet er tilgjengelig cirka tre uker før frist, og frem til fristens utløp klokken 13:00.

Les mer og søk her