Fond for lyd og bilde - prosjektstøtte - NOPA
  • EN
  • Kalender 28

Fond for lyd og bilde – prosjektstøtte

Prosjektstøtten i Fond for lyd og bilde gir tilskudd til både låtskriving/ komponering, innspilling, tekstskriving og turnéstøtte.
  • Onsdag 2. februar 2022
  • Fredag 2. september 2022

Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk.

  • Prosjektstøtte fonograminnspilling: Det kan søkes støtte til innspilling, produksjon og formidling av et fremtidig album eller serie av singler.
  • Prosjektstøtte musikk (konsert, turné og komponering): Det kan søkes støtte til komponering av musikk og til konserter/turnévirksomhet i Norge eller utlandet.
    Spillestedene må ikke være fastlagt på søknadstidspunktet, men antall spillesteder må være bestemt. Det kan ikke søkes til oppsettinger hvor annet enn musikk er det vesentlige.
  • Prosjektstøtte tekst: Det kan søkes støtte til tekst til musikk og til manusutarbeidelse for teater og audiovisuelle produksjoner (alle formater av film og serier).
  • Prosjektstøtte diverse: Det gis støtte til sammensatte kunstprosjekter som dekker flere av kunstområdene over. Her menes tverrkunstnerisk produksjon som integrerer ulike kunstarter eller uttrykk fra ulike kunstfelt.

Les mer her.