Fond for lyd og bilde - prosjektstøtte - NOPA
  • EN
  • Kalender 03

Fond for lyd og bilde – prosjektstøtte

Prosjektstøtten i Fond for lyd og bilde gir tilskudd til både låtskriving/ komponering, innspilling, tekstskriving og turnéstøtte.
fflb med ramme web
  • Torsdag 2. februar 2023
  • Tirsdag 5. september 2023

Dette er de ulike formålene du kan søke under prosjektstøtte:

  • Prosjektstøtte fonograminnspilling: Det kan søkes støtte til innspilling, produksjon og formidling av et fremtidig album eller serie av singler.
  • Prosjektstøtte musikk (konsert, turné og komponering): Det kan søkes støtte til komponering av musikk og til konserter/turnévirksomhet i Norge eller utlandet.
    Spillestedene må ikke være fastlagt på søknadstidspunktet, men antall spillesteder må være bestemt. Det kan ikke søkes til oppsettinger hvor annet enn musikk er det vesentlige.
  • Prosjektstøtte tekst: Det kan søkes støtte til tekst til musikk og til manusutarbeidelse for teater og audiovisuelle produksjoner (alle formater av film og serier).

Søknadsskjemaet vil være tilgjengelig på Kulturrådets sider ca én måned før søknadsfrist. Søknadsskjema og info om ordningen finner du her.

Fondet er en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk.

Spørsmål til saksbehandlerne i FLB kan rettes til FLB@kulturdirektoratet.no.

NOPA tilbyr søknadsveiledning

Trine Mjølhus Jacobsen kan kontaktes for å gi deg veiledning til din søknad. Jo raskere vi kommer i kontakt med deg som skal søke, jo bedre veiledning vil du få. Sett deg inn i hvilken ordning du ønsker å søke og send oss utkast til prosjektbeskrivelse/ søknadstekst.