Fond for lyd og bilde - prosjektstøtte - NOPA
  • EN
  • Kalender 25

Fond for lyd og bilde – prosjektstøtte

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak og fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film og billedkunst.
  • Tirsdag 2. februar 2021
  • Torsdag 2. september 2021

Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk.

  • Det kan søkes støtte til komponering av musikk og til konserter/turnévirksomhet i Norge eller utlandet.
  • Spillestedene må ikke være fastlagt på søknadstidspunktet, men antall spillesteder må være bestemt.
  • Det kan ikke søkes til oppsettinger hvor annet enn musikk er det vesentlige.

Vennligst merk Prosjektstøtte musikk ikke omfatter innspilling og produksjon av musikk (da må du søke Prosjektstøtte Fonograminnspilling).

Les mer her.