Tips til søknaden til Statens kunstnerstipend - NOPA
 • EN
 • Kalender 03

Tips til søknaden til Statens kunstnerstipend

Vi guider deg gjennom søknaden til Statens kunstnerstipend fra Kulturrådet. Søknadsfristen er 15. oktober kl. 13.00!
Nett2

1. Hvem kan søke?

Innen musikk må du som søker velge kunstnergruppe, og de ulike kunstnergruppene er:

 • Populærkomponister (tekstforfattere, låtskrivere og komponister innen alle sjangre i populærmusikk, NOPA-medlemmer sitter i denne komiteen)
 • Komponister (komponister innen samtidsmusikk, klassisk musikk, kunstmusikk)
 • Musikere, sangere og dirigenter (utøvende musikere)
 • Andre kunstnergrupper (musikk og utøvere som ikke passer inn eller hører til i de andre kategoriene)

Sjekk at du er i riktig kategori før du begynner å skrive søknaden. Mange av dere har gode innspillingsprosjekter eller flotte turnéplaner dere trenger tilskudd til å gjennomføre. Da må dere søke i gruppen «Musikere, sangere og dirigenter». Komiteen for populærkomponister innstiller kandidater som har gode planer for komposisjon eller tekstskriving det kommende året.

2. Hva kan man søke på som populærkomponist?

Du trenger kun å fylle ut ett søknadsskjema for alle stipendordningene (diversestipend og ulike typer arbeidsstipend). Hvis du søker arbeidsstipend, kreves det at midlene brukes til opphavsrelatert virksomhet (komponering/produksjon eller skriving av låter/sangtekster).

Send gode lydvedlegg, og husk at det er komposisjon og tekst til musikk dette handler om. Komiteen vil gjerne lytte til komposisjonene og tekstene deres og selvsagt til skisser/ demomateriell på kommende prosjekter hvis du har dette tilgjengelig. Skriver du sammen med andre låtskrivere, så husk å informer komiteen om hva du har komponert eller bidratt med i lydfilene du vedlegger.

3. Hva bør jeg søke?

Vi oppfordrer alle populærkomponister og tekstforfattere å i hovedsak søke om arbeidsstipend eller arbeidsstipend for yngre nyetablerte kunstnere (for søkere under 35 år) og diversestipend. Det er fullt mulig å søke flere stipendtyper samtidig. Seniorstipend og stipend for etablerte kunstnere er ikke tilgjengelige hvert år, men det lønner seg å i tillegg søke disse om man er innenfor riktig aldersgruppe.

4. Hvilke stipender finnes det?

 • Arbeidsstipend – Populærkomponister

Aldersgruppe: Alle

Dette er stipendtypen vi anbefaler alle populærkomponister og sangtekstforfattere å søke på. Her hadde komiteen 21 stipender til utdeling i 2020. Komiteen innstiller som regel kun til ett års arbeidsstipend, men oppfordrer likevel alle søkere til å søke om flere år (det teller ikke negativt for søknaden, og man kan søke om maks fem år).

 • Arbeidsstipend for yngre nyetablerte kunstnere, Populærkomponister

Aldersgruppe: 0-35 år

I denne kategorien hadde stipendkomiteen 5 stipender til utdeling i 2020. Kategorien er for søkere til og med 35 år som kan kategoriseres som nyetablerte i sitt kunstfelt. Er man under 35 år – men er godt etablert – bør man i tillegg søke om vanlig arbeidsstipend. Man kan også søke her om man er over 35 år, dersom man kan argumentere for å være nyetablert.

 • Diversestipend – Populærkomponister

Her hadde stipendkomiteen en samlet pott på til sammen kr 640.000 i 2020

Diversestipend er den andre stipendtypen vi anbefaler alle populærkomponister og sangtekstforfattere å søke på. Man kan søke om maksimalt kr 80.000, og dette stipendet kan man også søke om for å komponere og skrive låter, samt støtte til etablering, kurs, reiser, fordypning, material, utstyr, markedsføring, konsulentbistand og andre utgifter knyttet til ditt arbeid.

 • Arbeidsstipend for etablerte kunstnere, Populærkomponister

Aldersgruppe: 0- 56 år

Denne stipendordningen er for ”kunstnere som over tid har ytt en kvalitetsmessig verdifull kunstnerisk innsats”. Søkere til stipend for seniorkunstnere og etablerte kunstnere blir vurdert under samme kvote.

NB: Komiteen for populærkomponister har fire stipendkvoter innen denne stipendtypen, men ettersom stipendet er 10-årig så er ofte disse kvotene tildelt for mange år frem i tid. Vi oppfordrer alle søkere i denne gruppa til å også søke vanlig arbeidstipend.

 • Stipend for seniorkunstnere

Aldersgruppe: 56- 67 år

Søkere til stipend for seniorkunstnere og etablerte kunstnere blir vurdert under samme kvote, men man må være mellom 56-67 år for å søke om seniorstipend.

NB: Stipendkomiteen for populærkomponister har fire stipendkvoter innen denne stipendtypen, men ettersom stipendet er 10-årig så er ofte disse kvotene tildelt for mange år frem i tid. Vi oppfordrer alle søkere i denne gruppa til å også søke vanlig arbeidstipend.

SØKNADSSKJEMA FINNER DU HER.

Tvi tvi med søknadene!

Oppdatert oktober 2021