BandOrgs Frifondpenger - NOPA
  • EN
  • Kalender 27

BandOrgs Frifondpenger

  • Mandag 1. mars 2021
  • Onsdag 1. september 2021
  • Tirsdag 1. mars 2022
  • Torsdag 1. september 2022

BandOrgs Frifondpenger gir opptil 50 000 kroner i tilskudd til kjøp av musikkutstyr, innspilling, musikkvideo, konserttiltak m.m.

Kriterier: Man må være medlem i BandOrg for å søke. Gruppa må bestå av minst 3 personer, og minst 1/3 av personene i bandet må være under 26 år.
Lenke til støtteordningen: https://www.bandorg.no/frifond