BandOrgs Frifondpenger - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

BandOrgs Frifondpenger

  • Fredag 1. mars 2024
  • Søndag 1. september 2024
  • Lørdag 1. mars 2025

BandOrgs Frifondpenger gir opptil 50 000 kroner i tilskudd til kjøp av musikkutstyr, innspilling, musikkvideo, konserttiltak m.m.

Kriterier: Man må være medlem i BandOrg for å søke. Gruppa må bestå av minst 3 personer, og minst 1/3 av personene i bandet må være under 26 år.
Lenke til støtteordningen: https://www.bandorg.no/frifond