Kulturrådet: Andre musikktiltak – prosjekttilskudd og virksomhetstilskudd - NOPA
  • EN
  • Kalender 26

Kulturrådet: Andre musikktiltak – prosjekttilskudd og virksomhetstilskudd

Prosjekttilskuddsordningen i Kulturdirektoratet gir støtte til tiltak som ikke vil få tilskudd fra andre ordninger på musikk, og som bidrar til utvikling i musikklivet.
  • Tirsdag 4. juni 2024
  • Tirsdag 3. september 2024
  • Tirsdag 3. desember 2024

Formålet med prosjekttilskudd er å fremme nye prosjekter som faller utenfor Kulturrådets øvrige tilskuddsordninger på musikkfeltet, herunder forsøksvirksomhet og ulike dokumentasjons- og formidlingsprosjekter som bidrar til å utforske og tilgjengeliggjøre musikkarven i Norge.

Formålet med virksomhetstilskudd er å gi forutsigbare driftsrammer til virksomheter med høy faglig kvalitet og kompetanse, kontinuerlig aktivitetsnivå, profesjonell drift, langsiktige mål og faglig betydning utover sitt lokale nedslagsfelt.

Les mer her.