Ole Henrik Antonsen er ny styreleder i TONO - NOPA
  • EN
  • Kalender 24

Ole Henrik Antonsen er ny styreleder i TONO

NOPA gratulerer styreleder Ole Henrik Antonsen med å ha blitt valgt inn som styreleder i TONO, og fortsetter å arbeide for en ny rettferdig fordelingsmodell for opphavere.
IMG_6853
NOPAs styreleder Ole Henrik Antonsen ble 11. juni valgt til ny styreleder i TONO. Foto: Åshild Rullestad Eriksen

Tirsdag 11. juni, avholdt TONO sitt årsmøte i Oslo. Vi gratulerer Ole Henrik Antonsen med å ha blitt valgt inn som styreleder i TONO, og Samsaya Sampda Sharma, som er valgt inn som vara i TONOs styre.

Les om hva som ble vedtatt på TONOs årsmøte her.

Arbeidet med ny fordelingsmodell fortsetter

Takk til alle NOPA-medlemmer og tilknyttede som stemte for rettferdig fordeling av vederlag på årsmøtet. For NOPA har det alltid vært et mål at vederlaget skal tilfalle de som har skrevet musikken vederlaget kreves inn for – dette er idéen organisasjonen vår ble tuftet på for 87 år siden.

TONOs eksisterende fordelingsmodell oppfyller ikke kravene i lov om kollektiv forvaltning og CISAC-reglementet. Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett slår ettertrykkelig fast at fordeling til rettighetshaverne skal så langt det er mulig skje på grunnlag av faktisk bruk. En ny fordelingsmodell er nødt til å komme på banen, fordi loven krever det, og CISAC-reglementet krever det.

Som medlemmer i TONO må vi tenke på hva som er det beste for TONO, fordi vi trenger et sterkt TONO.

Tove Bøygard, styremedlem i NOPA og TONO, skrev mandag om sin beslutning om å stemme for fordelingsmodellen, på tross av estimerte tap av vederlagsinntekter i fremtiden:

Min tillit går til de som tolker loven slik at vi ikke lenger har mulighet til å ta kulturpolitiske hensyn i selve avregningsmodellen. Kulturpolitikken i TONO skal ivaretas gjennom kulturelle midler og i de ufordelbare midlene, det er TONO-stipend og det er urframføringsløft.

Vi kan late som om vi fortsatt har et valg, men dersom TONO bryter loven vil det få konsekvenser. Som medlemmer i TONO må vi tenke på hva som er det beste for TONO, fordi vi trenger et sterkt TONO. Når det snakkes om solidaritet, så er det den solidariteten vi skal tenke på i dag, vi skal verne om kollektiv forvaltning og sørge for at vi har et sterkt og framtidsretta TONO.”

NOPA fortsetter å arbeide for en ny fordelingsmodell i TONO, og håper på et godt samarbeid med TONOs styre.