Arbeidsbolig - NOPA
  • EN
  • Kalender 20

Arbeidsbolig

Arbeidsboligene i Vence og London er for NOPAs medlemmer, mens alle populærkomponister som er medlem i TONO kan søke om opphold i arbeidsboligen i Berlin.
  • Søndag 15. august 2021
  • Mandag 15. november 2021
  • Tirsdag 15. februar 2022
  • Søndag 15. mai 2022

Kriterier for tildeling

Når vi vurderer de forskjellige søknadene, legger vi vekt på antall tidligere besøk i arbeidsboligene, hvor lenge søker har vært medlem i NOPA (gjelder ikke Berlin) og formålet med reisen. Vurderingen gjøres alltid av minst to stykker i fellesskap. Dette gjør vi for å sikre en mest mulig rettferdig fordeling av de midlene NOPA har til rådighet.

Opphold i boligene belastes med en liten egenandel per gjest. Informasjon om egenandel og fasilitetene i leilighetene finner du ved å lese om hver enkelt bolig i lenken under:

MER INFORMASJON OG BOOKINGKALENDER HER