Opphold i arbeidsbolig - NOPA
  • EN
  • Kalender 05

Opphold i arbeidsbolig

NOPA tilbyr arbeidsboliger til våre medlemmer og populærkomponister som er medlemmer i TONO.
  • Onsdag 15. februar 2023
  • Mandag 15. mai 2023
  • Tirsdag 15. august 2023
  • Onsdag 15. november 2023
Arbeidsboligene i Vence og London er for NOPAs medlemmer, mens alle populærkomponister som er medlem i TONO kan søke om opphold i arbeidsboligen i Berlin.

Kriterier for tildeling

Når vi vurderer alle søknadene, legger vi vekt på antall tidligere besøk i arbeidsboligene, hvor lenge søker har vært medlem i NOPA (gjelder ikke Berlin), og formålet med reisen. Dette gjør vi for å sikre en mest mulig rettferdig fordeling av de midlene NOPA har til rådighet.

Alle må betale en egenandel per gjest for å bruke boligene. Informasjon om egenandel og fasilitetene i leilighetene finner du ved å lese om hver enkelt bolig i lenken under:

MER INFORMASJON OG BOOKINGKALENDER HER