Sparebankstiftelsen - NOPA
  • EN
  • Kalender 27

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen DNB jakter alltid på gode prosjekter. Har du et prosjekt som fortjener støtte?
  • Mandag 1. februar 2021
  • Onsdag 1. september 2021
  • Tirsdag 1. februar 2022
  • Torsdag 1. september 2022

Det er to søknadsfrister: 1. februar og 1. september.

Les mer her.