Sparebankstiftelsen - NOPA
  • EN
  • Kalender 29

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen DNB jakter alltid på gode prosjekter. Har du et prosjekt som fortjener støtte?
  • Fredag 1. april 2022
  • Torsdag 1. september 2022
  • Torsdag 1. desember 2022
  • Lørdag 1. april 2023
  • Fredag 1. september 2023

Det er tre søknadsfrister: 1. april, 1. september og 1. desember.

Les mer her.