Søk om medlemskap - NOPA
 • EN
 • Kalender 24
 • DD dot MM dot YYYY
 • Opphavsrelaterte inntekter som direkte honorar for komposisjon/tekst, arbeidsstipender/tilskudd, honorar for arrangering, eller forskudd fra forlag legges sammen med din TONO-avregning for inntektskriteriene NOPA har for medlemskap. Platesalg, konserthonorarer og lignende er utøverrelatert og faller ikke inn under opphavsrelatert inntekt.
  I NOPA har vi nulltoleranse for diskriminering, seksuell trakassering og rasisme. I vår forening skal alle møtes med vennlighet, toleranse og respekt, og våre medlemmer plikter å følge disse verdiene når de deltar på NOPAs møteplasser og plattformer. Våre etiske retningslinjer kan leses her: https://nopa.no/nopas-etiske-retningslinjer/
  Medlemskontingenten er for tiden kr. 1.800 og trekkes årlig fra TONO-avregningen til hvert enkelt medlem.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

KRITERIER

Opphavere av musikk (låtskrivere, tekstforfattere, komponister og skapende produsenter) kan søke om medlemskap i NOPA. Våre kriterier er:

 • du har forvaltningskontrakt med TONO
 • i løpet av de siste tre årene har du hatt en samlet TONO-inntekt eller annen opphavsinntekt på kr. 83.600 for komponister eller kr 41.800 for rene tekstforfattere.

Opphavsrelaterte inntekter som direkte honorar for komposisjon/tekst, arbeidsstipender/tilskudd for å lage musikk, honorar for arrangering, eller forskudd fra forlag, legges sammen med din TONO-avregning for inntektskriteriene NOPA har for medlemskap. Platesalg, konserthonorarer og lignende er utøverrelatert og faller ikke inn under opphavsrelatert inntekt.

Som opphavsrelaterte inntekter ved søknad om medlemskap regnes: Komponistenes vederlagsfond (arbeidsstipend), Det Norske Komponistfond, Tekstforfatterfondet, NOPAs tilskudd for unge talenter, arbeidsstipend fra TONO, Statens Kunstnerstipend innen komposisjon/tekst, honorar for komponering til film og teater, honorar for arrangering av verk, forskudd fra musikkforlag og bestillingsverkhonorar.

Følgende inntekter regnes ikke som opphavsrelaterte: utstyrsstipend (for eksempel fra Komponistenes vederlagsfond), utøverhonorar (fra Den kulturelle skolesekken og lignende), inntekter fra konserter/billettsalg, honorar for konserter, og Statens Kunstnerstipend for musikere, sangere og dirigenter.

Dersom du foreløpig ikke oppfyller kravene til medlemskap i foreningen, har du likevel muligheten for å ta del i felleskapet ved å søke om å være tilknyttet i NOPA. Dette fordrer at du er aktiv som tekstforfatter eller komponist, og at du er medlem av TONO.

Søk om å bli NOPA-tilknyttet

This page in english