Søk om medlemskap - NOPA
  • EN
  • Kalender 29
  • DD dot MM dot YYYY
  • Opphavsrelaterte inntekter som direkte honorar for komposisjon/tekst, arbeidsstipender/tilskudd, honorar for arrangering, eller forskudd fra forlag legges sammen med din TONO-avregning for inntektskriteriene NOPA har for medlemskap. Platesalg, konserthonorarer og lignende er utøverrelatert og faller ikke inn under opphavsrelatert inntekt.
    Medlemskontingenten er for tiden kr. 1.800 og trekkes årlig fra TONO-avregningen til hvert enkelt medlem.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

KRITERIER

Opphavere av musikk (låtskrivere, tekstforfattere, komponister og skapende produsenter) kan søke om medlemskap i NOPA. Våre kriterier er:

  • du har forvaltningskontrakt med TONO
  • i løpet av de siste tre årene har du hatt en samlet TONO-inntekt eller annen opphavsinntekt på kr. 79.800 for komponister eller kr 39.900 for rene tekstforfattere.

Opphavsrelaterte inntekter som direkte honorar for komposisjon/tekst, arbeidsstipender/tilskudd for å lage musikk, honorar for arrangering, eller forskudd fra forlag, legges sammen med din TONO-avregning for inntektskriteriene NOPA har for medlemskap. Platesalg, konserthonorarer og lignende er utøverrelatert og faller ikke inn under opphavsrelatert inntekt

Som opphavsrelaterte inntekter ved søknad om medlemskap regnes: Komponistenes vederlagsfond (arbeidsstipend), Det Norske Komponistfond, Tekstforfatterfondet, NOPAs tilskudd for unge talenter, arbeidsstipend fra TONO, Statens Kunstnerstipend innen komposisjon/tekst, honorar for komponering til film og teater, honorar for arrangering av verk, forskudd fra musikkforlag og bestillingsverkhonorar.

Følgende inntekter regnes ikke som opphavsrelaterte: utstyrsstipend (for eksempel fra Komponistenes vederlagsfond), utøverhonorar (fra Den kulturelle skolesekken og lignende), inntekter fra konserter/billettsalg, honorar for konserter, og Statens Kunstnerstipend for musikere, sangere og dirigenter.

Dersom du foreløpig ikke oppfyller kravene til medlemskap i foreningen, har du likevel muligheten for å ta del i felleskapet ved å søke om å være tilknyttet i NOPA. Dette fordrer at du er aktiv som tekstforfatter eller komponist, og at du er medlem av TONO.

Søk om å bli NOPA-tilknyttet

This page in english