Søk om medlemskap - NOPA
  • EN
  • Kalender 28
  • DD dot MM dot YYYY
  • Platesalg, konserthonorarer og lignende er utøverrelatert og faller ikke inn under opphavsrelatert inntekt.
    Medlemskontingenten er for tiden kr. 1.800 og trekkes årlig fra TONO-avregningen til hvert enkelt medlem.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

KRITERIER

Yrkesaktive komponister og forfattere av tekst til musikk kan søke medlemskap i NOPA. Vilkåret for opptak er at søkeren:

  1. Har sendt inn skriftlig søknad med de opplysninger som er nødvendig for å avgjøre søknaden,
  2. har forvaltningskontrakt med TONO,
  3. i løpet de siste tre år har hatt en samlet TONO-inntekt eller tilsvarende inntekt på kr. 79.800 for komponister eller kr 39.900 for rene tekstforfattere.

Som opphavsrelaterte inntekter ved søknad om medlemskap regnes: Komponistenes vederlagsfond (arbeidsstipend), Det Norske Komponistfond, Tekstforfatterfondet, NOPAs tilskudd for unge talenter, arbeidsstipend fra TONO, Statens Kunstnerstipend innen komposisjon/tekst, honorar for komponering til film og teater, honorar for arrangering av verk, forskudd fra musikkforlag og bestillingsverkhonorar.

Følgende inntekter regnes ikke som opphavsrelaterte: utstyrsstipend (for eksempel fra Komponistenes vederlagsfond), utøverhonorar (fra Den kulturelle skolesekken og lignende), inntekter fra konserter/billettsalg, honorar for konserter, og Statens Kunstnerstipend for musikere, sangere og dirigenter.

Dersom du foreløpig ikke oppfyller kravene til medlemskap i foreningen, har du likevel muligheten for å ta del i felleskapet ved å søke om å være tilknyttet i NOPA. Dette fordrer at du er aktiv som tekstforfatter eller komponist, og at du er medlem av TONO.

Søk om å bli NOPA-tilknyttet

This page in english