Søk om medlemskap - NOPA
 • EN
 • Kalender 23
 • DD dot MM dot YYYY
 • Hidden
  Stemmebrettigede medlemmer i TONO kan delta på TONOs årsmøte, stemme på tillitsvalgte og selv stille til valg for tillitsverv i organisasjonen.
 • Opphavsrelaterte inntekter som direkte honorar for komposisjon/tekst, arbeidsstipender/tilskudd, honorar for arrangering, eller forskudd fra forlag legges sammen med din TONO-avregning for inntektskriteriene NOPA har for medlemskap. Platesalg, konserthonorarer og lignende er utøverrelatert og faller ikke inn under opphavsrelatert inntekt.
  I NOPA har vi nulltoleranse for diskriminering, seksuell trakassering og rasisme. I vår forening skal alle møtes med vennlighet, toleranse og respekt, og våre medlemmer plikter å følge disse verdiene når de deltar på NOPAs møteplasser og plattformer. Våre etiske retningslinjer kan leses her: https://nopa.no/nopas-etiske-retningslinjer/
 • Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 40 MB.
   Oppfyller ikke din TONO-avregning inntektskriteriene for medlemskap? Legg ved dokumentasjon av direkte opphavsrelaterte inntekter fra de tre sist årene her.
   Medlemskontingenten er for tiden kr. 1.800 og trekkes årlig fra TONO-avregningen til hvert enkelt medlem.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

  KRITERIER

  Opphavere av musikk (låtskrivere, tekstforfattere, komponister og skapende produsenter) kan søke om medlemskap i NOPA. Våre kriterier er nå de samme som TONO har for å bli stemmeberettiget:

  • du har forvaltningskontrakt med TONO
  • du har TONO-inntekt eller annen opphavsrelatert inntekt på til sammen kr 17.793 fra de tre siste årene

  Direkte opphavsrelaterte inntekter kan legges sammen med din TONO-avregning for inntektskriteriene NOPA har for medlemskap. Som opphavsrelaterte inntekter ved søknad om medlemskap regnes:

  • direkte honorar for komponering til AV-produksjoner, scenekunst, reklame, podkast o.l.
  • honorar for arrangering
  • forskudd fra musikkforlag
  • bestillingsverkhonorar
  • stipender for komponering, sangtekst og låtskriving

  Platesalg, konserthonorarer og tilskuddsordninger for den utøvende delen av ditt virke defineres ikke som opphavsrelatert inntekt.

  Dersom du foreløpig ikke oppfyller kravene til medlemskap i foreningen, har du likevel muligheten for å ta del i felleskapet ved å søke om å være tilknyttet i NOPA. Dette fordrer at du er aktiv som tekstforfatter eller komponist, og at du er medlem av TONO.

  Søk om å bli NOPA-tilknyttet

  This page in english