Gledelig om norskandel i NRK! - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

Gledelig om norskandel i NRK!

NOPA jobbet lenge for dette gjennomslaget!
norsk andel4

I nåværende NRK-plakat heter det at P1, P2 og P3 skal spille minimum 40% norsk musikk. NOPA har lenge jobbet for at dette skal gjelde flere radiokanaler, nå har vi fått gjennomslag!

I tillegg til alle bevilgninger og beløp i statsbudsjettet, kommer det også en del føringer – blant annet for NRK. Og selv om vi er litt skuffa over budsjettet som helhet, kommer det et svært gledelig signal fra Kulturdepartementet.

I nåværende NRK-plakat, er det nedfelt at radiokanalene P1, P2 og P3 skal spille minimum 40% norsk musikk. NOPA har nedfelt i vårt politiske program at vi skal jobbe for at dette skal gjelde samtlige radiokanaler. Medietilsynet ga oss i fjor støtte for vårt syn, og i statsbudsjettet er dette langt på vei tatt til følge.

Kulturdepartementet skriver:

12.5 Departementets konklusjon om NRKs musikkforpliktelser:

Departementet vil utvide NRKs plikt til å sende minst 40 pst. norsk musikk til å omfatte NRK P1+, NRK P13, NRK mP3, NRK Nyheter, NRK Sport, NRK Super og NRK Folkemusikk. Departementet understreker NRKs plikt til å fremme lokale komponister og tekstforfattere, samt musikk av samiske artister, komponister og tekstforfattere, og talenter fra nasjonale minoriteter i Norge.

Dessverre gjelder fremdeles ikke 40%-kravet for NRK Jazz og NRK Klassisk, men departementet skriver at dette bør revurderes om fire år.