Første kommentar til statsbudsjettet - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

Første kommentar til statsbudsjettet

Styreleder Ole Henrik Antonsens tanker etter første lesing av forslag til neste års statsbudsjett.
Kulturbudsj 22 b2

Verden er et dystert skue for tida. Det er vi trenger samhold og solidaritet som aller mest, og det er nettopp i tider som dette kultur og populærmusikk er viktigst. Ikke bare for oss som driver med det, men for alle i Norge. Det skulle jeg ønske vi kunne lese litt mer anerkjennelse av i dette statsbudsjettet.

Vi forstår at landet og verden står i en krevende økonomisk situasjon, og at det må strammes inn. Likevel er det vanskelig å ikke bli litt skuffet over årets budsjettforslag, særlig i lys av signalene som ble gitt under forrige valgkamp og kulturministerens fire siste år som opposisjonspolitiker.

I budsjettdokumentene kan man lese at kulturbudsjettet styrkes med nesten 1,4 mrd, men av dette er 770 mill strømstøtte til frivillige organisasjoner. 125 millioner er mva-kompensasjon til frivilligheten og 40 mill er tilskudd til vedlikehold av Nasjonalteateret.

I Hurdalsplattformen loves et kulturløft opp til 1% av statsbudsjettet. Dette har siden blitt avlyst eller utsatt, men det er verdt å merke seg at regjeringen i følge tall fra CREO faktisk går motsatt vei: fra 0,899% for inneværende år til 0,883% i 2023 (andel av statsbudsjett eks petroleum).

Musikk er ikke tema i noen av pressemeldingene som følger budsjettforslaget. Så vidt jeg har lest er det ingen satsing eller løfting av de frie feltet, utover å videreføre 100 hjemler i Statens Kunstnerstipend som ble lagt til i fjor. Dette er selvsagt gledelig, men det er svært få som mottar slike stipender. Av rundt 1900 medlemmer og tilknytta i NOPA (samt enda flere uavhengige som kvalifiserer) mottok bare 27 statens kunstnerstipend for populærkomponister i fjor. I tillegg ble det delt ut 4 seniorstipend i vår kunstnergruppe.

Dette skjer samtidig som store deler av kulturnæringen, særlig de mange små aktørene, fortsatt ligger nede etter to år med strenge koronarestriksjoner. Selv om vi har blitt kompensert, er 60 eller 70% av grunnlaget fra 2019 ikke så mye å bli feit av – særlig for det frie feltet der det gjerne kreves egenkapital til investering i nye prosjekter.

Min frykt er at vi i en tid med høy rift om arbeidskraft taper enda flere kulturarbeidere.