Såkornmidler fra Norsk komponistforening - NOPA
 • EN
 • Kalender 24

Såkornmidler fra Norsk komponistforening

Norsk Komponistforenings såkornmidler skal hjelpe frem prosjekter som behøver litt ekstra drahjelp for å se dagens lys. Ordningen er åpen for alle komponister som arbeider med lyd og musikk som kunstform.
 • Mandag 15. januar 2024
 • Mandag 1. april 2024
 • Søndag 1. september 2024
 • Tirsdag 15. oktober 2024
 • Onsdag 15. januar 2025
 • Tirsdag 1. april 2025
Hva kan det søkes tilskudd til?
Såkornmidler skal gi komponister mulighet til å teste ut en idé, et pilotprosjekt eller en forstudie for å finne ut om man vil ta ideen videre, og hvordan. Eksempler på tiltak kan være:
 • Kunstneriske prosjekter der komponisten utforsker nytt terreng i sitt kunstnerskap eller fordyper seg i et bestemt område.
 • Reisevirksomhet tilknyttet prosjektet.
 • Workshopshonorar til komponist og/eller utøvere tilknyttet prosjektet.

Søknadsbeløp

Det kan søkes støtte om tilskudd på 10 000, 20 000 eller 30 000 kroner.
Beløpene gis som tilskudd til arbeid og er ikke å regne som fullt honorar. Vi gjør oppmerksom på at tilskudd vil utbetales mot faktura.

Søknaden skal inneholde

 • Kort beskrivelse av hva du ønsker å utforske og hvordan du vil gjøre det.
 • Kort presentasjon av deg selv som komponist.
 • Enkelt budsjett med begrunnelse for søknadsbeløp.
Søknadsfrist

Søknadsfrister i 2024: 3. april, 15. mai, 1. september og 15. desember.

Les mer og søk her.