Lansering av alternativ kunstnermelding - NOPA
  • EN
  • Kalender 26

Lansering av alternativ kunstnermelding

NOPA og en bred koalisjon av kunstnerorganisasjoner lanserte 18. januar «Alternativ kunstnermelding», som et svar på stortingsmeldingen «Kunstnarkår» (2023).
altkunst_nettside2
"Alternativ Kunstnermelding" ble lagt frem av kunstnerne på Kunstnernes Hus. Leder av Stortingets familie- og kulturkomité, Grunde Almeland, mottok det første eksemplaret på vegne av politikerne. Foto: Beate Styri, Norsk komponistforening

Torsdag 18. januar lanserte en rekke kunstnerorganisasjoner «Alternativ kunstnermelding» – en respons på, og kommentarutgave til, «Kunstnarkår» Meld. St. 22 (2022–2023). Mens regjeringens melding gir en relevant oversikt over dagens situasjon, peker den alternative meldingen på mangler i kunnskapsgrunnlaget og behovet for konkrete tiltak.

– Det er gått 27 år siden forrige kunstnermelding, og vi merker behovet for en ny gjennomgang av feltet som påvirker kunstnernes arbeid og liv, sier Ole Henrik Antonsen, styreleder i NOPA. I presentasjonen av den alternative kunstnermeldingen rettet Antonsen fokus på kunstnere og rett til rimelig vederlag, og pekte på utfordringene med å verne opphavsretten i møte med kunstig intelligens:
– Det er ganske oppsiktsvekkende at en stortingsmelding om kunstnerøkonomi i 2023 – året der KI har vært på alles lepper og vår største influenser heter Inga Strümke – ikke sier NOE om hva lovgiver skal gjøre for å forhindre utnyttelse av kunstnernes arbeider. Det eneste Kunstnarkår sier regjeringen vil gjøre er å følge utviklingen i EU nøye. Norge burde, som et av verdens mest digitaliserte land, ta mål av oss til å delta og lede an i internasjonal politikkutvikling på dette området, ikke bare adoptere EU sin.

Kunstnere krever ikke bedre rettigheter enn andre, men like rettigheter

 

Foto: Tuva Amalie Svelland

Elisabeth O. Sjaastad, forbundsleder i Norsk filmforbund, åpnet med internasjonal kunstnerpolitikk og meldingens forslag om en Norsk kunstnerlov slik 22 europeiske land har – eller holder på å innføre:
– Kunstnere krever ikke bedre rettigheter enn andre, men like rettigheter
– Norge er forpliktet til å følge «UNESCO 1980 Recommendation concerning the status of the artist.
– EUs ekspertgruppe og EU-parlamentets resolusjon 21.11.2023 oppfordrer medlemsstatene til å innføre en spesifikk kunstnerlovgivning

Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening, understreket at fundamentet for det å kunne være kunstner bunner i kunstnerøkonomien. Han etterlyste derfor en kunstnerøkonomireform:
«Alle» vet at kunstnerøkonomien er svak. Men tiltakene er for få, fragmenterte og for svake
– Vi trenger strukturelle, helhetlige grep
– Vi trenger innholdsmessige endringer

Brynjulf Jung Tjønn, leder i Den norske Forfatterforening, fortalte om de negative konsekvensene ved å flytte sekretariatsfunksjonen for Statens kunstnerstipend bort fra kunstnerorganisasjonene og til Kulturdirektoratet. Dette vil føre til:
– Mindre armlengdes avstand
– Mer byråkratisering
– Vil bli vanskeligere for kunstnerorganisasjonene å fange opp endringer og behov som skjer i feltet over tid

Kristine Karåla Øren, forbundsleder i Norske Dansekunstnere, fremhevet behovet for en egen Kunstnerallianse:
Dedikasjon til kunstnerens arbeid
– Kontinuerlig utvikling og utveksling av kunnskap og kompetanse
– Ulike kunstfelt og faglige hensyn

Ole Henrik Antonsen, styreleder i NOPA, pekte på opphavsretten og vår tids teknologiske utfordringer ved opptrening av kunstig intelligens (KI/AI), og rettet fokus på Kunstnere og vederlag:
– Opphavsretten må ligge fast
– Norge må ta en ledende internasjonal rolle i reguleringen av KI
– EU-direktiver med intensjon om å styrke kunstnernes inntekt må implementeres raskere i norsk lov

Foto: Beate Styri, Norsk komponistforening

Leder av Stortingets familie- og kulturkomité, Grunde Almeland, takket for den alternative meldingen på vegne av komiteen og komiteens saksordfører, Kathy Lie:
– Det er en stor oppgave som står foran oss når vi nå skal behandle stortingsmeldingen og vedta, forhåpentligvis, mye god politikk. Jeg er glad for at vi har et kunst- og kulturfelt som står såpass samlet i tilbakemeldingene. Det å samle seg på denne måten som man gjør her, er et veldig tydelig svar på nettopp det at når det kommer til det helt grunnleggende for norsk kultur og norske kunstnere – rett og slett «å være» – står man samlet og er klar og tydelig i tilbakemeldingen. Det har jeg notert meg etter denne fremleggelsen, avsluttet Grunde Almeland, som lovet at politikerne vil ta meldingen rett tilbake til Stortinget og sette seg grundig inn i den.

Avsendere av den alternative kunstnermeldingen:

Den norske Forfatterforening, GramArt, Juoigiid Searvi, Mun Dajan Foreninga samiske forfattere, NOPA, Norsk audiovisuell oversetterforening, Norske Dansekunstnere, Norske Filmregissører, Norsk filmforbund, Norsk Komponistforening, Norsk Oversetterforening, Norsk Skuespillerforbund, Regiforbundet, Sámi Girječálliid Searvi SGS Samisk forfatterforening, og Samiske Komponister/Sámi Komponisttat.

Les den alternative kunstnermeldingen her