Norsk kulturfond: Fonogram­innspillinger - NOPA
  • EN
  • Kalender 24

Norsk kulturfond: Fonogram­innspillinger

Ordningen støtter utøvere innenfor flere området blant annet deg som har innspillingsprosjekter for barn og unge, eller som jobber med innspilling av tradisjonsmusikk fra den flerkulturelle musikkscenen i Oslo.
  • Fredag 2. juni 2023
  • Tirsdag 5. desember 2023

Tilskudd til innspilling fra Norsk kulturfond er begrenset til fire bestemte områder:

  • innspilling av komposisjonsmusikk fra Norge, herunder partiturmusikk, orkesterverk og elektroakustiske komposisjoner
  • innspillingsprosjekter for barn og unge
  • innspillinger som dokumenterer utøvertradisjoner i Norge herunder norsk folkemusikk både innen slåttespell, kveding og bygdedans
  • innspillinger av tradisjonsmusikk fra den flerkulturelle musikkscenen i Norge.

Les mer her.