Fond for utøvende kunstnere - NOPA
  • EN
  • Kalender 27

Fond for utøvende kunstnere

FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge.
  • Onsdag 13. januar 2021
  • Onsdag 17. mars 2021
  • Torsdag 6. mai 2021
  • Onsdag 18. august 2021
  • Onsdag 3. november 2021

Søknadsportalen er åpen hele tiden, så man kan sende inn søknader når som helst. Det anbefales ikke å vente til siste liten – send heller søknaden så snart du har alle de nødvendige opplysningene på plass.

FFUK gir blant annet tilskudd til:

  • Innspilling – fonogram
  • Prosjektstøtte: honorar til utøvende kunstnere for konserter/turné i Norge eller utlandet
  • Reisestøtte: deltakelse på kurs, workshops, auditions og lignende (for turné; søk prosjektstøtte)

Les mer her.