NOPA fornyer sitt politiske program - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

NOPA fornyer sitt politiske program

Oppfordrer medlemmer til å bidra med perspektiver og viktige saker!
politisk program
Ole Henrik Antonsen, Tine Tangestuen, Åsmund Prytz og Tove Bøygard er i gang med revidering av NOPAs politisk program. Foto: Frank Michaelsen

I forbindelse med at partiene som stiller til stortingsvalg i 2025 er i gang med å lage nye valgprogram, er også NOPA i gang med å revidere sitt politiske program.

En arbeidsgruppe, bestående av styreleder Ole Henrik Antonsen, styremedlem Tove Bøygård, administrativ leder Tine Tangestuen, og medlem/rådgiver Åsmund Prytz er i gang med revisjonsarbeidet.

Målet for denne gruppen er å utarbeide et oppdatert program innen våren 2024, slik at NOPA kan bidra med innspill til de forskjellige partienes programutkast før de vedtas på landsmøtene våren 2025.

Selv om arbeidsgruppen mener det eksisterende politiske programmet utgjør et solid fundament, trengs det fornyelse, spesielt med tanke på viktige emner som kunstig intelligens, som mangler omtale i dagens versjon.

Dine innspill til NOPAs politiske program