Norsk kulturfond: Komposisjon og produksjon av musikk - NOPA
 • EN
 • Kalender 10

Norsk kulturfond: Komposisjon og produksjon av musikk

Kulturrådet gir tilskudd til å skape ny musikk innenfor alle sjangre.
 • Onsdag 2. desember 2020
 • Onsdag 2. juni 2021
 • Torsdag 2. september 2021
 • Torsdag 2. desember 2021

Tilskuddsordningen for komposisjon og produksjon henvender seg både til deg som har planer om å komponere musikk, men også til arrangører, festivaler, musikere og institusjoner som ønsker å bestille, produsere og presentere nye musikkverk. Du må ikke ha avtale om bestillingsverk for å søke, ordningen skal treffe alle komponister som har en klar plan for hva de ønsker å skape.

Honorarene skal gå til komponistene / skapende utøvere og det forutsettes at den som bestiller verket eller produksjonen framfører det og har plan for videre formidling til publikum.

Les mer her.

Noen tips til søknaden:

 • Prosjektbeskrivelsen: svar på spørreordene hvem, hva, når, hvor, hvordan og hvorfor. Beskriv så godt det lar seg gjøre hvordan du skriver musikk, altså hva som er metoden og prosessen du benytter deg av i din komponering/ låtskriving. Hva vil du med dette prosjektet/ dette albumet, hva er din kunstneriske motivasjon og eventuelle veivalg? Jo mer du kan si om hva du ønsker å utrette og hvor du vil med musikken din, jo lettere er det for det faglige utvalget å oppfatte ditt engasjement.
 • Formidlingsplan: dette er et obligatorisk felt å fylle ut, og her skal du punktvis sette opp hvordan du tenker at musikken skal formidles til et publikum. Du kan f.eks sette opp planlagt dato for utgivelse og planlagte konserter/turneer i den grad du har noe på plass av dette. Skal verket/albumet formidles til publikum på en annen måte så oppgi dette.
 • Fremdriftsplan: I hvilket tidsrom skal musikken komponeres, når skal det spilles inn, når skal det utgis og når skal det fremføres live?
 • Intensjonsavtale: intensjonsavtale for formidling/konserter er ikke i denne runden obligatorisk, men teller positivt. Har du bekreftede eller planlagte konserter/fremføringer etter at verket er ferdig komponert, så husk å legg ved dokumentasjon på dette!
 • Vedlegg: Lydfiler og CV er de viktigste vedleggene. Intensjonsavtaler med bestiller/spillested/festival e.l. teller i denne ordningen også positivt.