Forside - NOPA
  • EN
  • Kalender 18

NOPAs arbeid

Hilsen fra styreleder: Oppsummering av NOPAs kritikk mot Kulturrådet og Norsk kulturfond

Styreleder Ole Henrik Antonsen har kritisert Kulturrådet og Norsk kulturfond for at sjangeren populærmusikk nærmest er fraværende på tildelings- og søkerlister. Her kan du lese hans oppsummering av de siste ukenes debatt som har foregått både i avis, sosiale medier og på tv.

NOPAs arbeid

- Lysere tider i møte, tross alt

NOPAs styreleder Ole Henrik Antonsen ser over året vi straks runder av og kaster et optimistisk blikk på 2021.

Korona

Hilsen fra styreleder: Balladen om stimuleringsordningen

Styreleder Ole Henrik Antonsen utrykker frustrasjon over at Kulturdepartementets byråkrater ikke regner opphavere som del av verdikjeden i et kulturarrangement. Her kan du lese om NOPAs politiske arbeid med stimuleringsordningen gjennom de siste ukene.

NOPAs arbeid

NOPA på høring i familie- og kulturkomitéen

23. oktober deltok NOPAs styreleder Ole Henrik Antonsen i Stortingets digitale høring.

NOPAs arbeid

NOPAs innspill til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021

NOPA vil sikre at populærkomponister og sangtekstforfattere blir skikkelig kompensert i kjølvannet av koronakrisen.

Tildelinger

NOPAs styre har bevilget ekstra såkornmidler

111 søkere får innvilget til sammen kr 2.216.900 kroner.