Forside - NOPA
  • EN
  • Kalender 27

NOPAs arbeid

NOPA på høring i familie- og kulturkomitéen

23. oktober deltok NOPAs styreleder Ole Henrik Antonsen i Stortingets digitale høring.

NOPAs arbeid

NOPA innspill til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021

NOPA vil sikre at populærkomponister og sangtekstforfattere blir skikkelig kompensert i kjølvannet av koronakrisen.

NOPAs arbeid

NOPAs kommentarer til statsbudsjettet

– Det er mye positivt i årets kulturbudsjett. Hvorvidt det er bra nok, kommer an på hvordan den mye omtalte stimuleringsordningen lander. Og om opphaverne får kompensert sine tap gjennom 2020, sier NOPAs styreleder Ole Henrik Antonsen.

Innspill til partiprogram

7. oktober publiseres statsbudsjettet, og NOPA forbereder seg på å lese med lupe de budsjettpostene som angår opphavernes økonomi og tilskudd til kunstnere.

Vi trenger hjelp fra våre medlemmer til å påvirke hvert parti sitt partiprogram for neste periode. Bruk din stemme til å påvirke ditt parti eller ditt lokallag for en bedre kulturpolitikk!

NOPAs arbeid

Stimulering og kompensasjon for TONO-vederlag

Komponister og tekstforfattere må også få ta del i tilskuddspakkene fra myndighetene. NOPA fremmer nå et forslag om en stimuleringsordning som skal sikre levedyktige TONO-vederlag i en periode med lave publikumstall.

NOPAs arbeid

Hjelp oss med å spre NOPAs politiske program

Vi vil ha god kunstnerpolitikk inn i de politiske programmene.