Forside - NOPA
  • EN
  • Kalender 14

Få gratis mentorveiledning

Gjør som Oddrun Lilja, få digital mentoveiledning. Velg blant 150 mentorer og benytt deg av ordningen gratis fremover.

NOPAs arbeid

Hjelp oss med å spre NOPAs politiske program

Vi vil ha god kunstnerpolitikk inn i de politiske programmene.

Korona

Fikk tilskudd gjennom kompensasjonsordningen

Terje Nordgarden gir sine tips.

Korona

Ta i bruk de økonomiske ordningene!

Søk innen 31. august for å få dekket faste utgifter og kompensasjon for tapt inntekt for juli.

NOPAs arbeid

NOPA har sommerstengt i juli