Musikkfondene: Tekstforfatterfondet - NOPA
  • EN
  • Kalender 20

Musikkfondene: Tekstforfatterfondet

NB: Fristen er klokken 13:00! Tekstforfatterfondet er et fond for forfattere av originalverk og oversettelser beregnet til bruk med musikk.
  • Lørdag 2. april 2022
  • Onsdag 2. november 2022

Stipendtyper

ARBEIDSSTIPEND TIL SKRIVING AV SANGTEKSTER

Arbeidsstipend gis til sangtekstforfattere for skriving av konkret angitt prosjekt. Stipendet innvilges ikke til innspillinger, framføringer eller annet som gjelder utøvende virksomhet.

FORDYPNINGSSTIPEND

Fordypningsstipend kan gis for å videreutvikle kunstnerisk virke som sangtekstforfatter gjennom egne prosjekter og fordypning rundt disse. Sangtekstforfatteren som søker må vise til en betydelig produksjon. Stipendet er for tiden kroner 100.000 og tildeles for ett år. Stipendet vil kun bli gitt en gang til samme person.

REISESTIPEND (arbeidsreise)

Søkeren må oppgi konkret formål, reisemål og søknadssum. Tidligere produksjon skal være dokumentert.

FIRENZESTIPEND (arbeidsopphold)

Fondet disponerer en leilighet i Firenze. Det kan søkes om reisestipend til Firenze til prosjektformål. Angi ønsket tidspunkt for reise på søknadsskjemaet fra lørdag til lørdag. Det kan søkes om en eller to uker. Til søknadsfristen i november kan det søkes om opphold for perioden siste halvdel av april – første halvdel av oktober året etter søknadsfristen. Til søknadsfristen i april kan det søkes om opphold i perioden siste halvdel av oktober i søknadsåret og til første halvdel av april året etter.

 

SPESIELT

Andre typer av støtte til tekstarbeid enn de nevnt ovenfor, kan søkes i kategorien spesielt. Andre enn tekstforfatteren kan søke i kategorien Spesielt om støtte til honorering av tekst til musikk. Eventuell støtte vil da bli utbetalt direkte til sangtekstforfatteren.

Les mer og søk stipend her