Musikkfondene: Tekstforfatterfondet - NOPA
  • EN
  • Kalender 24

Musikkfondene: Tekstforfatterfondet

Tekstforfattere som skal skrive tekst til musikkverk kan søke tilskudd fra fondet. NB: Fristen er klokken 13:00!
  • Tirsdag 2. april 2024
  • Torsdag 2. november 2023

Søknaden

Søknadsskjemaet ligger på Musikkfondene sine nettsider, og søknaden skal ha følgende vedlegg:

  • CV: Tidligere tekstrelatert utdannelse og tekstproduksjon skal prioriteres i CV-en som vedlegges
  • Prosjektbeskrivelse: Skriv en kort og konsis prosjektbeskrivelse
  • Teksteksempler: I søknaden skal tidligere tekstproduksjon dokumenteres. Legg ved 3-4 eksempler fra tidligere tekstproduksjon (ikke kun titler). Disse må samles i ett dokument.

Stipendtyper

ARBEIDSSTIPEND TIL SKRIVING AV SANGTEKSTER

Arbeidsstipend gis til sangtekstforfattere for skriving av konkret angitt prosjekt. Stipendet innvilges ikke til innspillinger, framføringer eller annet som gjelder utøvende virksomhet.

FORDYPNINGSSTIPEND

Fordypningsstipend kan gis for å videreutvikle kunstnerisk virke som sangtekstforfatter gjennom egne prosjekter og fordypning rundt disse. Sangtekstforfatteren som søker må vise til en betydelig produksjon. Stipendet er for tiden kroner 100.000 og tildeles for ett år. Stipendet vil kun bli gitt en gang til samme person.

REISESTIPEND (arbeidsreise)

Søkeren må oppgi konkret formål, reisemål og søknadssum. Tidligere produksjon skal være dokumentert.

FIRENZESTIPEND (arbeidsopphold)

Fondet disponerer en leilighet i Firenze. Det kan søkes om reisestipend til Firenze til prosjektformål. Angi ønsket tidspunkt for reise på søknadsskjemaet fra lørdag til lørdag. Det kan søkes om en eller to uker. Til søknadsfristen i november kan det søkes om opphold for perioden siste halvdel av april – første halvdel av oktober året etter søknadsfristen. Til søknadsfristen i april kan det søkes om opphold i perioden siste halvdel av oktober i søknadsåret og til første halvdel av april året etter.

SPESIELT

Andre typer av støtte til tekstarbeid enn de nevnt ovenfor, kan søkes i kategorien spesielt. Andre enn tekstforfatteren kan søke i kategorien Spesielt om støtte til honorering av tekst til musikk. Eventuell støtte vil da bli utbetalt direkte til sangtekstforfatteren.

Les mer og søk stipend her