Såkornmidler fra NOPA - NOPA
 • EN
 • Kalender 24

Såkornmidler fra NOPA

NOPAs medlemmer kan søke om arbeidstipend. Disse midlene skal bidra til at det blir lagd mer musikk og tekst av foreningens medlemmer, og at det nye norske repertoaret blir bevart for ettertiden.
 • Fredag 15. mars 2024
 • Tirsdag 15. oktober 2024
 • Lørdag 15. mars 2025

Arbeidstilskudd gis i hovedsak til medlemmers opphavsvirksomhet som komponering, arrangering/bearbeiding (både av egen og andres musikk), skriving av tekst og tilrettelegging av noter og tekst for publisering. Dette inkluderer også komponering i studio og tilrettelegging før innspilling.

Kriterier:

 • Du må være medlem i NOPA
 • Du kan kun søke med ett prosjekt eller for en periode i hver søknadsrunde.
 • Søknaden er personlig og ikke på vegne av noen
 • Du kan kun motta stipend én gang pr. år.
 • Såkorn skal fortrinnsvinns ikke tildeles mottakere av Statens arbeidsstipend. Mottar du Statens arbeidstipend innenfor inneværende år kan du ikke regne med å bli prioritert.
 • I prosjekter der eksterne parter er involvert, (bestillingsverk, samarbeid med festivaler, teatre mm) må oversikt over finansiering fremlegges.
 • Såkornmidler gis normalt ikke med tilbakevirkende kraft, men skriveprosessen kan selvsagt være påbegynt
 • Rapport fra tidligere mottatt tilskudd må foreligge før ny søknad kan bli vurdert.

Søknadsfrister for 2024:

 • 15. mars
 • 15. oktober

Søknaden din vurderes av NOPAs Sakkyndige råd. Søknaden må være komplett med vedlegg for å bli vurdert. Vi ønsker 1-2 musikkfiler for å lytte til din musikk, enten fra nylige, relevante utgivelser eller en demo fra prosjektet du søker om støtte til. Musikkfilene skal ikke overstige 10 minutter totalt. Er du tekstforfatter må tekster legges ved.
Vi ønsker ikke andre vedlegg som presseomtaler, bilder eller cv.

Seniorstipend

Det øremerkes fire stipender til medlemmer over 67 (født 1957 og før) pr. år.

Les våre tips til hvordan skrive en god søknad og les om hvordan våre komiter vurderer søknader. (lenke kommer)

Her kan du se hvem som tidligere har fått støtte.

Dersom du har spørsmål til ordningen, kan du ta kontakt med Ane Kiran på ane@nopa.no eller på telefon 986 85 043.

Gå hit for å søke!