Såkornmidler fra NOPA - NOPA
 • EN
 • Kalender 28

Såkornmidler fra NOPA

NOPAs medlemmer kan søke om arbeids- og reisetilskudd. Disse midlene skal bidra til at det blir lagd mer musikk og tekst av foreningens medlemmer, og at det nye norske repertoaret blir bevart for ettertiden.
 • Mandag 15. februar 2021
 • Lørdag 15. mai 2021
 • Fredag 15. oktober 2021
 • Arbeidstilskudd gis i hovedsak til medlemmers opphavsvirksomhet som komponering, arrangering/bearbeiding og skriving av tekst samt til tilrettelegging av noter og tekst for publisering.
 • Reisetilskudd i forbindelse med opphavsvirksomhet og unntaksvis til fremføring av egne verk. Det gis ikke støtte til turnévirksomhet.
 • Kriterier:
  • Lydfiler og/ eller sangtekster er obligatoriske vedlegg til søknaden.
  • Komponisten eller tekstforfatteren må selv stå som søker.
  • Det skal søkes om et konkret beløp.
  • En tildeling vil bli sett i lys av søkerens bevilgninger de siste årene. Øverste tak for enkelttildeling er kr. 40 000,- og det er ikke mulig å motta mer enn kr. 60 000,- over en tre års periode. Under korona-pandemien er dette maksbeløpet endret til kr 90.000.

Siden konkurransen er stor er det viktig for komiteen å enkelt forstå hva du ønsker å arbeide med fremover eller hva du søker om midler for å kunne gjennomføre. Såkornmidler er forbeholdt opphavsvirskomhet, så beskriv hvilke musikalske prosjekter du skal jobbe med i tiden fremover. En konkret beskrivelse av hva du skal skape, tidfesting av når komponeringsarbeidet/tekstarbeidet starter og slutter, planlagt dato for utgivelse/fremføring, vedlagt påbegynt låtmateriale eller en konkret fremdriftsplan, er elementer som vil kunne styrke din søknad.

NOPA har laget en veiledningsvideo for skriving av søknader der man kan hente en del tips om hvordan søknaden blir bedre. Den kan du se her.

SØKNADSSKJEMA