Såkornmidler fra NOPA - NOPA
 • EN
 • Kalender 14

Såkornmidler fra NOPA

NOPAs medlemmer kan søke om arbeids- og reisestipend. Disse midlene skal bidra til at det blir lagd mer musikk og tekst av foreningens medlemmer, og at det nye norske repertoaret blir bevart for ettertiden.

 • Lørdag 15. februar 2020
 • Onsdag 1. april 2020
 • Tirsdag 15. september 2020
 • Mandag 15. februar 2021
 • Torsdag 1. april 2021
 • Arbeidsstipend gis i hovedsak til medlemmers opphavsvirksomhet som komponering, arrangering/bearbeiding og skriving av tekst samt til tilrettelegging av noter og tekst for publisering.
 • Reisestøtte i forbindelse med opphavsvirksomhet og unntaksvis til fremføring av egne verk. Det gis ikke støtte til turnévirksomhet.
 • Kriterier:
  • Komponisten eller tekstforfatteren må selv stå som søker.
  • Det skal søkes om et konkret beløp.
  • En tildeling vil bli sett i lys av søkerens bevilgninger de siste årene. Øverste tak for enkelttildeling er kr. 40 000,- og det er ikke mulig å motta mer enn kr. 60 000,- over en tre års periode.

Siden konkurransen er stor er det stadig viktigere at søknadene er overbevisende og at det kommer tydelig frem at søkeren har konkrete planer for bruk av tilskuddet. En konkret prosjektbeskrivelse som innebærer for eksempel planlagt dato for utgivelse/fremføring, dokumentasjon på påbegynt arbeid, budsjett for prosjektet, konkret tidfesting av når prosjektet starter og slutter, vedlagt påbegynt låtmateriale eller en konkret fremdriftsplan, er elementer som vil kunne styrke din søknad. Husk også alltid å presentere en oppsummert versjon av CVen din.

NOPA har laget en veiledningsvideo for skriving av søknader der man kan hente en del tips om hvordan søknaden blir bedre. Den kan du se her.

SØKNADSSKJEMA