Såkornmidler fra NOPA - NOPA
 • EN
 • Kalender 03

Såkornmidler fra NOPA

NOPAs medlemmer kan søke om arbeids- og reisetilskudd. Disse midlene skal bidra til at det blir lagd mer musikk og tekst av foreningens medlemmer, og at det nye norske repertoaret blir bevart for ettertiden.
 • Fredag 15. mars 2024
 • Tirsdag 15. oktober 2024

Arbeidstilskudd gis i hovedsak til medlemmers opphavsvirksomhet som komponering, arrangering/bearbeiding (både av egen og andres musikk), skriving av tekst og tilrettelegging av noter og tekst for publisering. Dette inkluderer også komponering i studio og tilrettelegging før innspilling.

Reisetilskudd gis til reiser der du skal skrive ny musikk, promotere deg selv eller delta som opphaver. Det gis ikke tilskudd til konsert-og turnévirksomhet.

Kriterier:

 • Rapport fra tidligere mottatt tilskudd må foreligge før ny søknad kan bli vurdert
 • Søker du om arbeid knyttet til et bestillingsverk eller eksterne produksjoner, må det komme frem i søknaden hvorvidt du mottar honorar fra bestiller
 • Søker du om arrangering av noter for andres musikkverk, må en oversikt over finansiering fra bestiller vedlegges
 • Såkornmidler gis normalt ikke med tilbakevirkende kraft, men skriveprosessen kan selvsagt være påbegynt
 • Søknaden skal være personlig og ikke på vegne av noen
 • Det skal søkes om et konkret beløp
 • Det kan kun sendes én søknad per medlem i hver søknadsrunde
 • Det er ikke mulig å motta såkornmidler mer enn én gang hvert kalenderår

Øverste tak for enkeltutbetaling er kr. 40.000.

Man kan ikke motta mer enn kr 60.000 i tilskudd fra NOPA over en treårsperiode.

Det gis normalt ikke tilskudd til fysisk eksemplarfremstilling av musikk og tekst, eller profilering på nett. Det kan tas særlige hensyn vedrørende utgivelser av eldre materiale med spesiell kulturell/historisk verdi.

Søknadsfrister for 2023:

 • 15. mars
 • 15. oktober

Her kan du se hvem som tidligere har fått støtte.

Dersom du har spørsmål til ordningen, kan du ta kontakt med Trine Mjølhus Jacobsen på trine@nopa.no eller på telefon 412 65 609.

Gå hit for å søke!